DIGITALE SPOR OG DIN FREMTID

Introduktion

Alle handlinger betyder noget. Både digitale og i den fysiske verden. For en digital bruger betyder det, at alle digitale handlinger sætter små spor. Det vi søger på, det vi læser, klikker på, det vi deler, det vi downloader samt den måde, vi agerer på digitalt. Der er en digital kopi af os alle. Kunsten er at forstå konsekvenserne af de digitale spor, vi efterlader i forhold til vores relationer samt vores fremtid. Der er eksempler på unge, der ikke kan få læreplads, fordi de har været med i problematiske grupper eller har høje snapchat-tal. 

Temaet her er bygget op over fem undertemaer for at give eleverne en mulighed for at reflektere over, hvor mange konsekvenser digital adfærd har. De fem temaer opdateres naturligvis hvis der er ny forskning, cases eller nyheder, der har betydning for troværdigheden.

Formen giver mulighed for tilpasning til egne elever og klasserum og er en indledning til emnet, da digitale spor har betydning for det relationelle.

Formålet er at hjælpe eleven til at genkende egne erfaringer og se sig selv udefra for at forstå og overveje konsekvenser af egen digital adfærd IRL og URL.

Dialog og læring. Der er potentielt tre steps, hvor dialog er indlagt: Fra start, efter præsentationen og til sidst. Dialog efter præsentationen kan udelades. 

Bring gerne egne erfaringer i spil. 

Forløbet (90 minutter) er bygget op på følgende måde, hvor det med fed fremhævet herunder er fast for temaet. Bemærk, at det er muligt at have temaet som kort reflektion ved at benytte indledende dialog, præsentation og opsamling samt at det er muligt at brede temaet ud over en projektuge eller flere moduler ved at give eleverne længere tid til at skabe et produkt. Se eksempler på produkter under redskaber (aktivt link)

  1. Indledende erfaringsdialog
  2. En præsentation – video
  3. Kort opsamling
  4. Valgfrit underemne med case, kilder, produkt og refleksioner i grupper op til 3-4 elever 
  5. Opsamling og evt. præsentation
  6. Tid til kort evaluering i nedenstående spørgeskema
 

1. Forslag til indledende dialog

Vi skal tale om  spor – hvilke digitale spor, har I efterladt i dag?

Hvad er digitale spor – er der nogle eksempler?

Hvor meget tænker I over digitale spor i hverdagen – og hvorfor?

Hvilken indflydelse kan digitale spor have på jer?

(Reklame og eksponering)

Hvilke konsekvenser kan digitale spor have?

Hvorfor tror I det er vigtigt at tænke over digitale spor?

Hvordan kan de anvendes til at lære dig at kende?

Er der andre spor

 

2. Præsentation til brug i klassen

Præsentationen introducerer, hvor mange spor man efterlader sig på sociale medier og fokuserer mest på det.

Findes også den kendte version på engelsk HER

3. Opsamling

Hvilke refleksioner har præsentationen sat i gang. Er der noget overraskende eller noget, eleverne kan genkende fra deres liv? For eksempel hvordan de ser på andre baseret på deres digitale adfærd. Er der noget, de vil ændre for at undgå konsekvenser i fremtiden?

4. Opgave i grupper

 

Arbejdstid 30 minutter

Eleverne inddeles i grupper, der passer til den enkelte klasse og tid til afrunding. Der er i dette tema lavet fem valgmuligheder, som eleverne kan arbejde videre med. Alle valgmuligheder indeholder cases og links til artikler samt slutopgave, der præsenteres som et produkt. 

Eleverne skal læse cases og artikel. Hvis der er link til to artikler, opfordres der til, at eleverne fordeler artiklerne mellem sig.

Derefter arbejdes ud fra dialog og refleksion i gruppen med et produkt.
Produkt kan være en plakat, en lille film, en artikel eller et telefoncover. Der er naturligvis mulighed for, at lærer og fagpersoner træffer beslutninger på forhånd om både opgave og produkt, der passer ind i et forløb eller fag.

5. Opsamling og udvalgt præsentation

Når eleverne har arbejdet med opgaver og produkt, er der mulighed for at skabe rum for præsentation af produkterne. Det anbefales at der samles op med mindst tre eksempler på produkter, som eleverne har skabt i grupper med fokus på:

Begrundelse for valg af undertema og produkt

Tanker og refleksioner bag produktet

1. Vores digitale "kopi" eller personlighed

>>Cases
>>Links til artikel
>>Opgaver – besvarelse

Case: Markus sendte et ulovligt billede

Det er sent om aftenen, da Markus modtager et nøgenbillede på Messenger. Han sender det straks videre til Jonas og Patrick. Pigen på billedet ligner Signe. Det er i hvert fald åbenlyst, at billedet er af en ung pige, og han Markus har modtaget det af Sebastian, så Markus tænker ikke nærmere over det. Han deler det videre via ”del videre” knappen, og han har ikke downloadet billedet.

Kort efter fortryder han og sletter beskeden, selv om han kan se, at både Jonas og Patrick har åbnet beskeden. Markus fortryder, fordi han ved, at det er et ulovligt billede, han har delt, og han er bange for konsekvenserne. 

Case: Sille besluttede sig for at overveje hvert klik

Silles storebror er blevet udelukket som fan ved lokale fodboldkampe. Han har liket en kommentar om vold mod andre fodboldfans, og klubben vil derfor ikke have, at han kommer mere. Det får Sille til at begynde at overveje hvert klik i en periode. Hun har også tænkt over, hvordan hun selv ser på folk, der liker negative ting, inden hendes storebror blev udelukket. Samtidig har hun ofte været irriteret over de profiler og tiktoks, der kommer op hos hende og ved, at de kommer på grund af det, hun liker og følger.

Efter en uge har hun registreret, at hun har ændret sin adfærd. Det betyder, at der er ting, hun ikke længere klikker på eller liker, ligesom hun unfollower flere personer. Men hun har også opdaget, at det kræver meget at overveje hver en ting, man klikker på, liker, deler eller søger på. Det er endnu for tidligt for hende at vurdere, om hun har efterladt en positiv eller negativ digital kopi, indtil hun begyndte at tænke over det.

Mediekilder:

>>En digital tvilling kan forudsige dine sygdomme og teste din medicin. Berlingske

>>Sådan sletter du dine digitale fodspor. DR

Opgaver – tal om indholdet og afslut med et valgfrit produkt

Tal om hvad hvilke konsekvenser de digitale spor kan have. Har du/I andre eksempler fra jeres liv, der minder om ovenstående cases?

Er det overdrevet af Sille at registrere alt?
Markus er nervøs i forhold til loven, men burde han være nervøs for andre konsekvenser? Eks. at Facebook ved, at han har delt et billede videre, eller at der er venner og piger, der tænker negativt om ham pga delingen?

Overvej hvad en digital kopi af Markus ville indeholde. Er det kun det at han deler billedet, eller er der andre elementer, der kan medtages?

Hvilke fordele og ulemper er der ved, at alt digitalt bliver der i forhold til det, man gør fysisk?

Hvad er ulempen ved, at alt bliver registreret digitalt og er med til at definere din digitale kopi.

Produkt: Lav en skitse, plakat eller digital præsentation med alle de steder, man efterlader digitale spor og markér dem, der umiddelbart kan ses af andre og som derfor kan have indflydelse på, hvad vi tænker om hinanden. 

Diskutér hvilke spor, der kan være positive og hvilke spor, der kan være negative, når det kommer til likes, delinger, kommentarer, klik, søgninger. Eks. kan et like både være positivt og negativt. Find på nogle eksempler og udarbejd en liste og begrund hvorfor.

Refleksion: Hvordan ville min digitale kopi se ud

2. Forskel på data og det relationelle (fællesskab og venskab)

>Cases
>>Links til artikel
>>Opgaver – besvarelse

Case: Ingen ønskede at komme i klasse med Laura

Da Laura skulle starte på HHX, opdagede hun gennem sine venner, at der blev skrevet om, at nogle ikke ville i klasse med hende, fordi hun engang havde været med til at startet en hadegruppe mod en person i byen. Hun havde ellers for længst sagt undskyld, slettet gruppen og fortrudt. Men personer, hun ikke kendte havde altså stadig en mening om hende. Hun ville ønske, at hun kunne få en mulighed for at tale med dem om den periode og det, hun lærte af sin egen fejl.

Case: Victor og Marcus blev afvist til udvekslingsophold

Victor og Marcus skulle på udvekslingsophold i USA. De blev godkendt i december af Explorius, som var det bureau, der skulle finde familier og skole til dem i USA. Da Victor fik tilbudt sin første familie i februar, gik det pludselig stærkt. Han skulle selv godkende familien, men forinden skulle familien også godkende ham, hvilket de gjorde i første omgang. Mens han selv overvejede, om han skulle takke ja til familien, tjekkede de ham ud på sociale medier, hvor de søgte på hans navn. Her dukkede festbilleder op af ham, hvor der også fremgik alkohol på billederne. Han havde ikke selv lagt dem op, men han var tagget på billederne, som var fra året før.
Kort efter fik Explorius besked på, at hverken han eller Marcus kunne komme til de familier, de var indstillet til.

Mediekilder:

>>Du bliver tjekket ud på sociale medier – også af din kommende arbejdsgiver. DJØF

>>Druk-billeder og vilde holdninger – undgå at blive fravalgt  FOA

Opgaver – tal om indholdet og afslut med et valgfrit produkt

Tal om hvad hvilke konsekvenser de digitale spor kan have. Har du/I andre eksempler fra jeres liv, der minder om ovenstående cases?

Vil Laura for eksempel kunne ændre andres indtryk af hende? Er hendes side af oplevelsen vigtig for, at andre forstår den? 
Er der forskel på det, Laura har gjort (startet en hadegruppe) og så det faktum, at andre unge nu skriver sammen om, at de ikke vil i klasse med hende? Hvordan kan Laura tackle det?
Er det fair, at Marcus og Victor udelukkes fra et udvekslingsophold i USA pga billeder på deres Facebook og Instagram profiler? Hvilke andre ting skal man som ung overveje?
Kan du genkende det at tjekke hinanden ud på sociale medier?
Er der forskel på, hvad man selv har indflydelse på, pg hvad andre har indflydelse på? Hvordan sikrer man sige, at man har en digital tilstedeværelse, der ikke står i vejen for ens fremtid?

Produkt: Fra URL til IRL – lav en video eller beskrivelse af en digital situation som var den sket i den fysiske verden. 

Produkt: Lav en for og imod diskussion om, hvorvidt man kan vurdere en person baseret på deres digitale handlinger og udarbejd tre grundregler for begge synspunkter

Refleksion: Er dine spor dig eller blot digitale

3. Konsekvenser af digitale spor

>>Cases
>>Links til artikel
>>Opgaver – besvarelse

Case: Maria fik et fritidsjob som kreativ SoMe-hjælper på grund af sine digitale medier

Maria har en profil på en Instagram og Pinterest, hvor hun deler sine kreative projekter og lidt om sit private liv som tidligere håndboldspiller med en knæskade. Hun får sin inspiration fra andre kreative og i naturen på de samme sociale medier, og hun deler både sine tanker og idéer såvel som lidt om sig selv. På Facebook følger hun enkelte medier, og Snapchat bruger hun til at snappe med sine venner. Maria har ingen andre intentioner end at hygge sig med sine interesser, men hun bruger tid på at sætte rammer på sine Instagrambilleder. Hun bruger ikke hashtags.

På et tidspunkt får hun tilbudt at stå for de sociale medier-profiler for et outdoor-firma i Jylland. De har fulgt hendes opslag og har brug for en ung person, der forstår de sociale medier.

Case: Jakob fik ikke lærerplads, fordi hans snaptal var over 2.3 mio

Jakob har et snaptal på over 2.3 mio og har brugt Snapchat i fire år. Da han skal have lærerplads som tømrer og er i gang med et kursus på Den Jyske Håndværkerskole, møder flere virksomheder op for at se, hvad de studerende har lavet til en fremvisning. Der er flere interesserede i de kantine-borde, som Jakob har lavet. En virksomhed spørger ind til ham og får hans navn og studienummer.

Der er mangel på håndværkere, og den Jyske Håndværkerskole er et populært sted at plukke de elever ud, man som virksomhed gerne vil have, selv om det blot er et kursus, Jakob tager.

Han er næsten sikker på at få lærerpladsen, men får at vide af studiekoordinatoren, at han er valgt fra, fordi virksomhederne har set, at hans snaptal er meget højt. De går op i at få ansatte, der ikke bruger telefonen ret meget, fordi man ikke kan bygge huse og være på Snapchat samtidig, som de siger.

Mediekilder:

>>Så mange spor efterlader du på en normal hverdag – UDEN snapscore og chats. TV2

>>DR uddrag af “hængt ud på nettet. 11:07-17:00  Hvis CFU-abbonement  ikke haves kan følgende link om gruppen også anvendes som læselink:

Offensimentum lukket af Facebook. DR

Opgaver – tal om indholdet og afslut med et valgfrit produkt

Tal om hvad hvilke konsekvenser de digitale spor kan have. Har du/I andre eksempler fra jeres liv, der minder om ovenstående cases?

Er det fair, at Jakob ikke får lærerplads på grund af sit snaptal? Hvilke vaner kan Jakob forsøge at ændre for at få sit snaptal ned? Tænker du over dit snaptal? Kan Jakob gøre andre ting digitalt for at øge sine chancer for en fremtidig lærerplads?

Maria får tilbudt job som SoMe-medarbejder. Hvad tror du virksomheden har lagt mest vægt på? Hvilke ting kunne have ødelagt hendes chancer for at få det job? Og hvilke ting har betydet en positiv forskel?

Produkt: Lav en sundhedsprofil på en eller flere i gruppen ud fra de data, der findes på telefonen. Beskriv, hvad der ikke fremgår af telefonen og fremstil, hvad det betyder for det samlede billede.

Produkt: Diskutér, hvad der er privat og hvad der skal have indflydelse på din fremtid – find tre eksempler til begge synspunkter og argumenter

Produkt: Lav en kortlægning af, hvem der kan have gavn af dine digitale spor

Produkt: Lav fem grundregler for positive digitale spor – gerne på video

4. Hvad du fortæller med din adfærd - billeder og delinger

>>Cases
>>Links til artikel
>>Opgaver – besvarelse

Case: Den uønskede seksuelle opmærksomhed

Kort efter at være startet på HTX får Sabrina flere beskeder og snaps fra elever i de andre klasser. Når de svarer, bliver beskeder ret hurtigt lumre og seksuelle. ”Har du planer?” ”Har du en kæreste?” ”Ved du godt, at du er hot?” og lignende. I starten svarer Sabrina beskederne med smileys og ”tak” men de fortsætter og bliver mere intense. Forslag om sex eller ønske om nøgenbilleder får Sabrina til at føle, at det er ubehageligt, og hun har svært ved at finde en grænse for, hvornår og hvordan hun skal stoppe det. De mange beskeder er grænseoverskridende men de er vedvarende, og derfor er Sara ikke kun påvirket, når hun sidder på digitale platforme men også, når hun går i skolen.
Hun bliver opfordret til at blokere alle, der skriver til hende med seksuelt indhold, men så dukker der bare nye profiler op. Det er et vedvarende digitalt pres, der fortsætter og fortsætter, indtil Sabrina stopper på skolen. Hun tror, hun er den eneste, der får beskeder, men studievejlederen kender til mange eksempler, og det er i sær om aftenen eller i weekenden, at de kommer til fortrinsvis piger.

Det er en gruppe på op til ti personer, der sender beskederne, og som også deler dem til hinanden eller i grupper. De elever, der modtager beskederne, får på et tidspunkt nok og deler nu også beskederne med andre piger, der efter debatter i grupper nu beslutter sig for ikke at have kontakt med dem, der sender den slags beskeder.

Case: Festen sluttede for Emil, efter at han delte billeder af Saras første brandert

Sara og Emils 9. klasses afslutningsfest foregå i gymnastiksalen på skolen. Her er alkohol tilladt, mens forældre holder vagt og kontrol over, hvor meget, hver elev har medbragt. Sara drikker mere end hun er vant til, og hun bliver meget fuld. Inden hendes forældre bliver tilkaldt når hun at kaste op flere gange og falder i søvn i bruseren i omklædningsrummet. Men hun åbenlyst ligner en, der er meget fuld, snapper Emil til venner udenfor skolen billeder af hende. Nu ved hele byen og alle Saras venner udenfor skolen, at Sara har været meget fuld og skal hentes af sine forældre.

Emil har ikke tænkt over konsekvenserne, men det opdager han hurtigt. Især Saras veninder skriver til ham, at han er klam og dum. Sara beder ham om mandagen om at slette, hvis han har billeder af hende på sin telefon, men desværre har en del af Emils venner gemt billederne på deres egne telefoner, så billedet af Sara er derude stadigvæk.

Mediekilder:

Årets etiske dilemma – hvad vi deler på sociale medier  Kristlig Dagblad

Opgaver – tal om indholdet og afslut med et valgfrit produkt

Tal om hvad hvilke konsekvenser de digitale spor kan have. Har du/I andre eksempler fra jeres liv, der minder om ovenstående cases? 
Hvilke spor efterlader de elever, der sender seksuelle beskeder til pigerne på skolen? Hvilken indflydelse kan det have på deres fremtid, og hvem kan se de digitale spor? (Eks. dem Sabrina deler med, de sociale medier etc.) Er der noget ulovligt i den seksuelle opmærksomhed? Hvad kan Sabrina gøre for, at det stopper i stedet for selv at stoppe på skolen?
Hvordan kan Emil ændre en situation som han har skabt ved festen? Kunne de som klasse have aftalt nogle regler på forhånd? Hvordan ville du have det, hvis du var Sara? Hvis du var Emil?
Hvilken historie fortæller man om sig selv, når man deler billeder af andre, som de ikke ønsker at man deler?

Produkt: Udarbejd et forslag til gode deleregler i klassen og visualiser forslaget enten som tryk eller video

Produkt: Diskutér hvilken historie, man fortæller om sig selv, når man:

  • deler ulovlige billeder
  • deler billeder af andre i følsomme situationer
  • kommenterer negativt eller mobber andre, liker negative kommentarer digitalt hvor det er synligt for alle

Produkt: Lav en kortlægning af, hvem der kan have gavn af dine digitale spor, når det kommer til dine delinger og billeder

5. Hvad digitale spor betyder for din næste handling

>>Cases
>>Links til artikel
>>Opgaver – besvarelse

Case: Sara sendte et billede af en bog, og pludselig blev hun bombarderet med reklamer

Case: Fire søgninger og julegaven poppede op på alle platforme

Kilde: Cookies – så mange klikker du væk dagligt

Kilde: Tredjeparts annoncering spiser dine spor med stor appetit

Produkt: Lav en liste med fem gode råd til butikker eller websteder, der indsamler dine cookies og bruger dem til at markedsføre sig. Gør de det godt nok? Bliver du “forstået”?

Produkt: Lav et udkast til en cookies-politik, der virker og argumentér hvorfor og hvordan

Refleksion: Hvor mange cookies-bokse har du klikket væk i denne uge?