FOREDRAG MED UDGANGSPUNKT I DET DIGITALE LIV, VI LEVER

Alle foredrag om vores digitale liv kan tilrettelægges til målgrupper og behov. En del af nedenstående foredrag findes også som dialogmøder eller som en del af et forløb og indeholder altid videnskabeligt materiale til brug efterfølgende. Hvis du specifikt søger indhold til dialogoplæg eller workshops, kan du måske finde inspiration HER

Emne: Digitale unge
Målgruppe: Skole og uddanelsesinstitutioner

Foredrag #1 
Siris børn- et portræt af de digitale årgange

Oplev en unik indsigt og perspektiv på de digitale børn og unge, der i dag viser tegn på mistrivsel og bliv klogere på, hvordan vi kan forstå og forandre vores digitale liv.
Dette oplæg er en klassiker, når det handler om oplæg om vores digitale liv.

Lykke Møller Kristensen går i dette handlingsorienterede foredrag dybere end tænd/sluk-debatter og antagelser om sociale medier og perfekthedskultur, generationsportrætter etc. Hendes analyse, erfaringer og tilgang er baseret på ti års intensivt arbejde med digitale børn og unge, forældre, fagpersoner og forskere. Selv om hendes erfaring betyder, at hun er positiv overfor regler om skærme og mobiler, så mener hun, at der skal mere til. Vi skal se det i en større kontekst, mens vi via redskaber, som hun deler ikke gør det for kompliceret.
Hun har set, hvordan vores opfattelse står i vejen for at forstå og forandre børn og unges digitale liv, og hun gør op med klassisk opfattelse af generationer og kasse-tænkning. 
Foredraget, der kan tilpasses målgruppen er en anderledes og nærværende forståelse af den præmis som de ældste børn i grundskolen og elever på ungdomsuddannelse kæmper med. En indsigt, der kan omformuleres til handling og vigtige dialoger. 

Kom med på en tidslinje, der både indeholder den digitale rejse såvel som den menneskelige rejse, som har kolossal indflydelse på vores liv. 

Andre vinkler på foredrag #1 om digitale unge:

Forældrerolle, samarbejde og refleksioner – vender tvivlen og bekymring til gode eksempler på alderssvarende indsatser og dialoger, der gør det nemmere at navigere sammen med børnene om deres digitale habitus.
I en verden med fake news og digital undervisning – er et oplæg, der indeholder redskaber til at afkode information og viden, nyheder og fake news på nettet. Oplægget er bygget op med udgangspunkt i konkrete journalistiske værktøjer og samfundsrelevante perspektiver.
AI, ChatGPT og dem, du arbejder for, mens du scroller – et direkte og tankevækkende oplæg om, hvordan manipulation og tomgang giver tech.giganter indtjening og mulighed for at skabe endnu mere tomgang. Henvendt til både unge og fagpersoner og forældre.
Fælles om digital trivsel er et oplæg / kursus /forløb om en samlet indsats med flere delindsatser: elev, forældre, fagpersoner og dialoger/undervisning. 

Emne: Det digitale menneske
Målgruppe: Organisationer, forvaltninger og virksomheder

Foredrag #2
Vores digitale habitus

Hvad betyder AI, sociale medier, digitalisering af hverdagshandlinger, Chat GPT  etc. for vores handlinger og udvikling? Hvilken rolle spiller hele vores digitale liv for vores trivsel?
Lykke Møller Kristensen tager os med på en rejse, fra digitaliseringen var et fremtidsscenario til der i dag, hvor vi har viden og indsigter, der trods alt kan gøre os klogere på vores digitale habitus og de muligheder, vi har.
Et oplæg om digital adfærd og kultur på tværs af platforme og generationer. Tendenser og metoder, viden og inspiration og ikke mindst en omstilling fra, at vi som digitale brugere er ofre for teknologien mere end aktører. 
Undervejs i oplægget gennemgår Lykke ikke kun udviklingen af vores tilgang til sociale medier men også, hvad det betyder, når det, vi engang hyldede som fantastisk ny teknologi pludselig bliver en trussel mod vores demokrati. Manipulation og forretningsmodeller er et uundgåeligt tema, det samme er data, fællesskaber, hård tone, likes og automatreaktioner og alt midtimellem. Lykke Møller Kristensen tilføjer endnu underbelyste temaer såsom vores håndtering og digitale modenhed og betydningen af handlekompetencer.
Lykke stiller spørgsmål til, hvor vi er nu, efter smartphones har været allemandseje i mange år? Og hvor vil vi egentlig hen? Hvordan er det digitale menneske på job og derhjemme? Hvordan er det som medarbejder, leder, forældre eller som barn? Hvordan kommunikerer vi med hinanden? Hvilke nuancer overser vi, når vi taler om digitalt indfødte eller digitale nomader? 

Andre vinkler på foredrag #2 om det digitale menneske:

Fra automatiseret tomgang til digital moden – er et tankevækkende og handlingsorienteret oplæg, der med indsigter og analyser går tæt på, hvordan vores opfattelse af digitalisering og teknolog ender med at have stor betydning for vores trivsel og metode Det gælder både i den personaliserede digitalisering i skikkelse af smartphonen såvel som i større projekter i organisationer og virksomheder.
Hvad AULA kan lære os om AI og ChatGPT (og tech). Det er interessant, at Aula, MitID, Techgiganter og nu også AI er emner, der bliver ved at centrere om de samme udfordringer – nemlig at systemerne ikke virker efter hensigten. Der er noget galt med andre ord – med systemet, teknologien. Men hvorfor kunne det lade sig gøre at udrulle MitID til alle kunder i én bank og ikke i en anden,
I en verden med fake news gen AI – er et oplæg, der indeholder redskaber til at afkode information og viden, nyheder og fake news på nettet. Oplægget er bygget op med udgangspunkt i konkrete journalistiske værktøjer og samfundsrelevante perspektiver.
12 genveje til digital bevidsthed. Foredraget er en kombination af viden om den digitale udvikling og indsigt i menneskets brug af teknologi samt inspiration til at skabe en øget bevidsthed og bedre fundament for en forandring.

Emne: Digital arbejdsliv
Målgruppe: Organisationer og virksomheder

Foredrag #3
Skærmpolitik på arbejdspladsen- og andre velgørende kodekser

Vi har længe talt om skærme og mobiler i skoler og daginstitutioner, hvor forbud og regler efterhånden er udbredt. Imens oplever flere arbejdspladser på tværs af sektorer og brancher, at kolleger forsvinder ind i mobilerne i pauserne, til møder og i situationer, hvor daglige opgaver skal løses. Samtidig er der intuitive forventninger til hinanden digitalt.
Lykke Møller Kristensen kommer i dette foredrag med vigtige indsigter i, hvad det betyder for trivsel, effektivitet og tryghed, at der er gode dialoger om emnet på arbejdspladsen, og i bedste tilfælde gode rammer og kodekser.
Hun viser med cases og viden om, hvordan hjernen og fællesskabet påvirkes af mobiler og faciliterer en vigtig samtale om emnet.

Foredraget kan foregå som dialogmøde og tilpasses målgruppen. 

Andre vinkler på foredrag #3 om det digitale arbejdsliv:

Digital kompetente medarbejdere – dette foredrag giver værktøjer til samarbejde om virksomhedens digitale modenhed og viser eksempler på gode processer fra de seneste år. Afhængig af behovet kan foredraget tilpasses til også at bringe strategi i spil.
Fra digitalt potentiale til digital vinder – need to know og nice to know om digital adfærd og kultur, digital branding og digitale værktøjer, data og AI. Foredraget kan tilpasses efter behov.
Digitalt arbejdsmiljø – et oplæg om de ofte oversete markører og opmærksomhedspunkter, der betyder efter arbejde og lavere trivsel. Digitalt arbejdsmiljø handler om andet og mere end adgangen til systemer, hjemmearbejde eller kommunikationskodekser og er en proces, som skaber ro og trivsel på den lange bane.
AI, data, GenAI, sociale medier i øjenhøjde er viden og indsigter fortalt med cases og eksempler.

Emne: Digital kommunikation
Målgruppe: Organisationer, forvaltninger og virksomheder

Foredrag #4 
Digital bevidst

Vi kommunikerer mere end nogensinde digitalt. På sociale medier, mails, chats, intranet, på web med og uden emojies. Vi bruger tid og ressourcer, men ofte får vi ikke nok ud af vores anstrengelser. Mails bliver misforstået og sjældent svaret, chats ligger og brænder i bunden af computerskærmen, mens vi bruger tid på at fortolke eller finde en passende emojie, alt imens vi modtager beskeder på utallige platforme på tværs af vores livsroller som medarbejder, forælder, ven, frivillig, borger, forbruger.

Hvad sker der med kommunikationen, når den kan flyde frit og digitalt, og hvorfor oplever vi en markant bunke uåbnet post og korte svar på lange komplicerede spørgsmål?

Hvad er forskellen på generationer, og hvad betyder idéen om, at vi kun har få sekunder til at fange opmærksomheden hos modtageren. Er det også relevant i almindelig målrettede beskeder?

Hvad er notifikationsstress i dén forbindelse, og hvorfor er det et signal, når der er tale om mails i femte led?

Hvorfor får vi ikke svar på vores spørgsmål, når vi besøger websites, og hvilke erfaringer med brugernes søgninger kan vi lære noget af?

Hvad er præmissen for vores kommunikation på de forskellige platforme, og hvorfor kan det være godt givet ud at gøre sig umage med kommunikationen?

Hvordan har kommunikationen forandret sig i den digitale omstilling, og hvad higer vi efter som modtagere, som vi glemmer som afsendere – og hvad kan vi lære af vores informationssortering?

Foredraget giver ikke kun et indblik i den ny kommunikationsdagsorden og konkrete værktøjer til at kommunikere, så du bliver læst og hørt, men taler også ind i skellet mellem informationsoverload og informationsbehov.

FANDT DU IKKE DET DU SØGTE?

“Med over 500 foredrag og en baggrund som jounalist, kommunikationsrådgiver og uddannelseschef er Lykke vant til at sikre relevans for målgrupper i både Danmark og Europa på dansk, tysk og engelsk.

Lykke behandler efter mange års erfaring digitaliseringen flerdimensionelt og – om det er kommunikation, sociale medier, digital adfærd og kultur, online sikkerhed, trivsel og konsekvenser eller udviklingsperspektiver og AI, algoritmer, data, robotteknologi, infrastruktur etc. –  altid i øjenhøjde med viden, inspiration og perspektiv som omdrejningspunkt.#

 

Brug for sparring og afklaring?

“Vi var så heldige at have besøg af Lykke i 2 dage, hvor hun lavede oplæg for både børn og forældre. Det var nogle utroligt relevante og nærværende oplæg, der var stillet mod netop den målgruppe, hun holdt for. Det vil sige, at der var 4 forskellige oplæg. Der er ingen tvivl om, at Lykke er en vidensbank indenfor de sociale medier, og hun formår at formidle på en sådan måde, at publikum er tryllebundet og godt kunne høre på hende endnu længere. Den viden man får, bliver formidlet på en sådan måde, at de unge mennesker ikke føler det er en løftet pegefinger, men omsorg. Det at Lykke har mærket nogle af faldgruberne på egen krop, gør oplæggene endnu mere nærværende.”

– Monika Brøst, Børneskolen Bifrost Herning

“Lykke har et meget vigtigt og aktuelt budskab at formidle. Foredraget omhandler et emne, som de færreste er helt opdateret indenfor. Det er både lærerigt, skræmmende og opklarende. I foredraget bliver der “af-digitaliseret”, som Lykke selv kalder det, da hun ikke bruger digitale medier, men i stedet taler direkte til sit publikum. Publikum fik megen ny viden, som de kan bruge i deres daglige arbejde med børn og familier. Det er meget relevant for både faggrupper men også forældre, bedsteforældre og alle andre voksne, der har med børn at gøre. 

Lykke er desuden en fantastisk intens og indlevende foredragsholder, der forstår at tryllebinde publikum med sit engagement, nærvær og humor. Man kan sagtens bruge en hel dag med Lykke som foredragsholder!”

– Karin Kjaergaard Christensen, COPENHAGEN, Nestlé Infant Nutrition

“Lykke delte med stor entusiasme ud af sin faglige viden, og satte sig selv og sin familie i spil på en medrivende, interessant og morsom måde – helt uden brug af digitale medier J.

Efterfølgende har vi fået mange positive tilbagemeldinger fra tilhørerne. Vi gik berigede og lidt rystede hjem, mange for at tale med deres børn om sociale medier.

Vi kan varmt anbefale Lykke som foredragsholder!”

Mette Lykke Petersen,  Ledelsessekretær, Specialskolen Grennessminde Birkerød

Bliv opdateret med nyheder, tendenser og gode råd om digital trivsel og adfærd

Nyhedsbrevet er en månedlig journalistisk opdatering med:

– Overblik over vigtige nyheder som forskning eller undersøgelser
– Cases og gode råd
– Workshops – også gratis