Foredrag af Lykke Møller Kristensen

# Foredrag om vores digitale liv går tæt på individet og mulighederne for individet såvel som gruppen. #TEKNOLOGI, SOCIALE MEDIER, DIGITALE UNGE, TRIVSEL, AI, CHAT GPT, DATA IMPLEMENTING OG DIGITAL KULTUR, POLITIK OG VIDEN#

Siris børn - et portræt af de digitale årgange

Oplev en unik indsigt og perspektiv på de digitale børn og unge, der i dag viser tegn på mistrivsel og bliv klogere på, hvordan vi kan forstå og forandre. Dette oplæg er en klassiker, når det handler om oplæg om vores digitale liv.
Lykke Møller Kristensen går i dette handlingsorienterede foredrag dybere end tænd/sluk-debatter og antagelser om sociale medier og perfekthedskultur, generationsportrætter etc. Hendes analyse, erfaringer og tilgang er baseret på ti års intensivt arbejde med digitale børn og unge, forældre, fagpersoner og forskere. Selv om hendes erfaring betyder, at hun er positiv overfor regler om skærme og mobiler, så mener hun, at der skal mere til. Vi skal se det i en større kontekst, mens vi via redskaber, som hun deler ikke gør det for kompliceret.
Hun har set, hvordan vores opfattelse står i vejen for at forstå og forandre børn og unges digitale liv, og hun gør op med klassisk opfattelse af generationer og kasse-tænkning. 
Foredraget, der kan tilpasses målgruppen er en anderledes og nærværende forståelse af den præmis som de ældste børn i grundskolen og elever på ungdomsuddannelse kæmper med. En indsigt, der kan omformuleres til handling og vigtige dialoger. 

Kom med på en tidslinje, der både indeholder den digitale rejse såvel som den menneskelige rejse, som har kolossal indflydelse på vores liv. 

foredrag og kursus

Fælles om digital trivsel - fra individ til kollektiv indsats

Hvordan møder vi hinanden omkring det digitale, der er blevet så stor en del af vores livsrollemønster – både bevidst og ubevidst. I mere end ti år har Lykke Møller Kristensen arbejdet med lige netop det. Hun er ekspert i at få mennesker til at mødes på hinandens banehalvdel. Voksne og børn, elev og lærer, it-chefen og medarbejderen. Hun nedbryder fordomme og gør det komplekse konkret og forklarer med en tidslinje, hvorfor det kan opfattes som svært.

Udfordringen i den digitale tidsalder kan være konkret eller dække en bred problematik. Fra temaer om sociale medier, gaming og børn og unge, flertalsmisforståelser, usunde digitale forventninger på arbejdspladsen eller din rolle som leder eller forældre. Systemer, der ikke virker, eller samarbejdet, der slår fejl.

Fælles om digital trivsel
 er indsigter i, hvordan koordineret dialog – og handlingsforløb, kan øge den digitale trivsel og styrke samarbejdet med udgangspunkt i et konkret behov. Bygget på viden, erfaringer og rigelige mængder kommunikation, evalueringer og interviews. Som foredrag vil Lykke Møller Kristensen bruge cases og modenhedstrappen som model for, hvad der dels står i vejen for den fælles indsats men ikke mindst, hvad der virker. Som forløb eller kursus vil Lykke først afdække behovet og ressourcerne og omformulere det til handling.

Vores digitale habitus - vaner og trivsel

Hvad betyder AI, sociale medier, digitalisering af hverdagshandlinger, Chat GPT  etc. for vores handlinger og udvikling? Lykke Møller Kristensen tager os med på en rejse, fra digitaliseringen var et fremtidsscenario til der i dag, hvor vi har viden og indsigter, der trods alt kan gøre os klogere på vores digitale habitus og de muligheder, vi har.
Et oplæg om digital adfærd og kultur på tværs af platforme og generationer. Tendenser og metoder, viden og inspiration og ikke mindst en omstilling fra, at vi som digitale brugere er ofre for teknologien mere end aktører. 
Undervejs i oplægget gennemgår Lykke ikke kun udviklingen af vores tilgang til sociale medier men også, hvad det betyder, når det, vi engang hyldede som fantastisk ny teknologi pludselig bliver en trussel mod vores demokrati. Manipulation og forretningsmodeller er et uundgåeligt tema, det samme er data, fællesskaber, hård tone, likes og automatreaktioner og alt midtimellem. Lykke Møller Kristensen tilføjer endnu underbelyste temaer såsom vores håndtering og digitale modenhed og betydningen af handlekompetencer.
Lykke stiller spørgsmål til, hvor vi er nu, efter smartphones har været allemandseje i mange år? Og hvor vil vi egentlig hen? Hvordan er det digitale menneske på job og derhjemme? Hvordan er det som medarbejder, leder, forældre eller som barn? Hvordan kommunikerer vi med hinanden? Hvilke nuancer overser vi, når vi taler om digitalt indfødte eller digitale nomader? 

Foredrag og undervisning for elever

Digitale spor og din fremtid

Foredraget er henvendt direkte til de unge og møder dem på deres egen banehalvdel til en direkte case-båret fortælling om de muligheder, der er på sociale medier såvel som faldgruber. 
Om alle relevante temaer som likes, sociale medier, digital sikkerhed, sprog og tone, delekultur, spor og fremtiden samt ikke mindst skærmtid. Foredraget inddrager dyb indsigt i digitale unge og ikke mindst platformenes opbygning og relevante og opdaterede cases, der kan give de unge en høj grad af identifikation.
Gennem netop cases og gode råd for de unge indsigter i det, der er deres digitale hverdag fra et andet perspektiv end tænd/sluk.

Lykke tilpasser altid oplægget målgruppen.

AI, ChatGPT og dem, du arbejder for, mens du scroller

Et direkte og tankevækkende oplæg om, hvordan manipulation og tomgang giver tech.giganter indtjening og mulighªed for at skabe endnu mere tomgang.
Med et unikt indblik i trends og adfærd hos børn og unge går Lykke tæt på og udfordrer deres digitale mindset og hverdag med cases, de kan relatere sig til. Det gælder bredt i deres digitale liv, og dermed også refleksioner over brugen af ChatGPT og AI.
Formålet med oplægget er at skabe en digital bevidsthed, som kan støtte børn og unge i at omsætte deres egne (og andres) erfaringer til indsigter og erkendelser samt ikke mindst gøre det mere ligetil at tale om emnet uden fordomme.

foredrag og kursus

Fra automatiseret tomgang til digital modenhed - en menneskelig rejse i en digital tidalder

Et tankevækkende og handlingsorienteret oplæg, der med indsigter og analyser går tæt på, hvordan vores opfattelse af digitalisering og teknolog ender med at have stor betydning for vores trivsel og metode samt ikke mindst positive output.
Med et glimt i øjet viser Lykke Møller Kristensen, hvordan tech-giganter og Aula er symptomer på en opfattelse, der kan stå i vejen for en reel forandring. Det gælder både i den personaliserede digitalisering i skikkelse af smartphonen såvel som i større projekter i organisationer og virksomheder.
Mere end femten års erfaring med begge temaer har givet hendes unikke indsigter i tilgange og metoder såvel som forskning og processer.

Lykke Møller Kristensen visualiserer via en model, baseret på nye og gamle teorier, hvordan vi befinder os midt i et livsrolle-eksperiment, der styres af AI, ubevidste mønstre, manipulerende forskere og tech-giganter – hvis vi fortsætter i det, hun kalder en automatiseret tomgang.

Digitale vaner og timevis på skærme og sociale medier, MitID, Aula, tech-giganter og offentlige nedbrud af digitale løsninger. Få et indblik i, hvorfor vi ikke løser de menneskelige udfordringer med teknologi, hvis vi ikke oplever et digitalt modent samfund. Og hvad er præmissen for et digitalt modent samfund? 
Lykke Møller Kristensen inddeler vores digitale modenhed i syv faser – fra automatiseret tomgang til digital modenhed. 

Hvad Aula kan lære os om AI og ChatGPT (og tech)

Det er interessant, at Aula, MitID, Techgiganter og nu også AI er emner, der bliver ved at centrere om de samme udfordringer – nemlig at systemerne ikke virker efter hensigten. Der er noget galt med andre ord – med systemet, teknologien. Men hvorfor kunne det lade sig gøre at udrulle MitID til alle kunder i én bank og ikke i en anden, og hvilke guidelines virker på de skoler, hvor Aula er bedre end sit rygte? Hvordan kan vi med andre ord væres en smule forudseende, også hvad angår fremtiden med udgangspunkt i fortiden?

I dette oplæg deler Lykke Møller Kristensen fire grundprincipper om teknologi og udrulning, principper, der kan gælde alt fra et stort projekt til lige netop den app, som familien siger god for hjemme i huset. 

Lykke Møller Kristensen udfordrer quick-fix mindsettet og inddrager solid viden om de eksisterende systemer og sociale medier, AI og både forbehold og lovforslag, så hvis I har brug for både viden og handlekompetencer er dette oplæg det helt rette.

Det tilrettes målgruppen og kan anvendes til generel nysgerrighed og før, under og efter større projekter og implementering af nye systemer. 

Viden, formålsafklaring og kommunikation er omdrejningspunktet. 

Skærmpolitik på arbejdspladsen - og andre velgørende kodekser

Vi har længe talt om skærme og mobiler i skoler og daginstitutioner, hvor forbud og regler efterhånden er udbredt. Imens oplever flere arbejdspladser på tværs af sektorer og brancher, at kolleger forsvinder ind i mobilerne i pauserne, til møder og i situationer, hvor daglige opgaver skal løses. Samtidig er der intuitive forventninger til hinanden digitalt.
Lykke Møller Kristensen kommer i dette foredrag med vigtige indsigter i, hvad det betyder for trivsel, effektivitet og tryghed, at der er gode dialoger om emnet på arbejdspladsen, og i bedste tilfælde gode rammer og kodekser.
Hun viser med cases og viden om, hvordan hjernen og fællesskabet påvirkes af mobiler og faciliterer en vigtig samtale om emnet.

Foredraget kan foregå som dialogmøde og tilpasses målgruppen. 

12 genveje til digital bevidsthed

Det er nemmere at problematisere digitaliseringen og skærme alle vegne end det er at gøre noget konstruktivt ved problemet i hverdagen. Derfor er det formålet med foredraget at give deltagerne forskellige indgange til at balance det digitale i hverdagen ved at gennemgå 12 eksempler på typisk adfærd og refleksioner over konsekvenser og behov samt ved hvert eksempel en metode till at blive opmærksom på den indflydelse en adfærd har på trivsel/koncentration/fysik for dig.
Foredraget er en kombination af viden om den digitale udvikling og indsigt i menneskets brug af teknologi samt inspiration til at skabe en øget bevidsthed og bedre fundament for en forandring.

Der er i foredraget fokus på at åbne op for nye perspektiver frem for en klassisk tænd/sluk tilgang. For udgangspunktet er, at det er vores tilgang og ikke teknologien, der skal forandres først.

Vi chatter, vi pjatter

Vi kommunikerer mere end nogensinde digitalt. På sociale medier, mails, chats, intranet, på web med og uden emojies. Vi bruger tid og ressourcer, men ofte får vi ikke nok ud af vores anstrengelser. Mails bliver misforstået og sjældent svaret, chats ligger og brænder i bunden af computerskærmen, mens vi bruger tid på at fortolke eller finde en passende emojie, alt imens vi modtager beskeder på utallige platforme på tværs af vores livsroller som medarbejder, forælder, ven, frivillig, borger, forbruger.

Hvad sker der med kommunikationen, når den kan flyde frit og digitalt, og hvorfor oplever vi en markant bunke uåbnet post og korte svar på lange komplicerede spørgsmål?

Hvad er forskellen på generationer, og hvad betyder idéen om, at vi kun har få sekunder til at fange opmærksomheden hos modtageren. Er det også relevant i almindelig målrettede beskeder?

Hvad er notifikationsstress i dén forbindelse, og hvorfor er det et signal, når der er tale om mails i femte led?

Hvorfor får vi ikke svar på vores spørgsmål, når vi besøger websites, og hvilke erfaringer med brugernes søgninger kan vi lære noget af?

Hvad er præmissen for vores kommunikation på de forskellige platforme, og hvorfor kan det være godt givet ud at gøre sig umage med kommunikationen?

Hvordan har kommunikationen forandret sig i den digitale omstilling, og hvad higer vi efter som modtagere, som vi glemmer som afsendere – og hvad kan vi lære af vores informationssortering?

Foredraget giver ikke kun et indblik i den ny kommunikationsdagsorden og konkrete værktøjer til at kommunikere, så du bliver læst og hørt, men taler også ind i skellet mellem informationsoverload og informationsbehov.

 
 

FANDT DU IKKE DET DU SØGTE?

“Med over 500 foredrag og en baggrund som jounalist, kommunikationsrådgiver og uddannelseschef er Lykke vant til at sikre relevans for målgrupper i både Danmark og Europa på dansk, tysk og engelsk.

Lykke behandler efter mange års erfaring digitaliseringen flerdimensionelt og – om det er kommunikation, sociale medier, digital adfærd og kultur, online sikkerhed, trivsel og konsekvenser eller udviklingsperspektiver og AI, algoritmer, data, robotteknologi, infrastruktur etc. –  altid i øjenhøjde med viden, inspiration og perspektiv som omdrejningspunkt.#

 

Brug for sparring og afklaring?

“Vi var så heldige at have besøg af Lykke i 2 dage, hvor hun lavede oplæg for både børn og forældre. Det var nogle utroligt relevante og nærværende oplæg, der var stillet mod netop den målgruppe, hun holdt for. Det vil sige, at der var 4 forskellige oplæg. Der er ingen tvivl om, at Lykke er en vidensbank indenfor de sociale medier, og hun formår at formidle på en sådan måde, at publikum er tryllebundet og godt kunne høre på hende endnu længere. Den viden man får, bliver formidlet på en sådan måde, at de unge mennesker ikke føler det er en løftet pegefinger, men omsorg. Det at Lykke har mærket nogle af faldgruberne på egen krop, gør oplæggene endnu mere nærværende.”

– Monika Brøst, Børneskolen Bifrost Herning

“Lykke har et meget vigtigt og aktuelt budskab at formidle. Foredraget omhandler et emne, som de færreste er helt opdateret indenfor. Det er både lærerigt, skræmmende og opklarende. I foredraget bliver der “af-digitaliseret”, som Lykke selv kalder det, da hun ikke bruger digitale medier, men i stedet taler direkte til sit publikum. Publikum fik megen ny viden, som de kan bruge i deres daglige arbejde med børn og familier. Det er meget relevant for både faggrupper men også forældre, bedsteforældre og alle andre voksne, der har med børn at gøre. 

Lykke er desuden en fantastisk intens og indlevende foredragsholder, der forstår at tryllebinde publikum med sit engagement, nærvær og humor. Man kan sagtens bruge en hel dag med Lykke som foredragsholder!”

– Karin Kjaergaard Christensen, COPENHAGEN, Nestlé Infant Nutrition

“Lykke delte med stor entusiasme ud af sin faglige viden, og satte sig selv og sin familie i spil på en medrivende, interessant og morsom måde – helt uden brug af digitale medier J.

Efterfølgende har vi fået mange positive tilbagemeldinger fra tilhørerne. Vi gik berigede og lidt rystede hjem, mange for at tale med deres børn om sociale medier.

Vi kan varmt anbefale Lykke som foredragsholder!”

Mette Lykke Petersen,  Ledelsessekretær, Specialskolen Grennessminde Birkerød