VELKOMMEN TIL FÆLLES OM DIGITAL TRIVSEL SØNDERBORG

Fælles om digital trivsel Sønderborg er et digitalt rum med undervisningsmaterialer og redskaber til følgende fire ungdomsuddannelser i Sønderborg:

EUC Sønderborg 
Gråsten Landbrugsskole
Sønderborg Statsskole
BC Syd

I “Fælles om digital trivsel” trækker vi dialogen ud af skærmen og ind i fællesskabet for at blive klogere sammen. Vi møder eleverne på deres egen  banehalvdel i undervisning, så unge kan identificere egne erfaringer for at omformulere dem til indsigter – og meget gerne erkendelser.

SÅDAN FUNGERER SIDEN

Dette er din forside til Fælles om digital trivsel Sønderborg, hvor al information, nyheder og links vil være samlet.
Herunder kan du altid tilgå temaoversigten med link til materialer samt orientere dig om  nye opdateringer og downloade håndbogen, der hører med til projektet. Yderligere indsigter i digitale unge kan downloades HER.

Under temaoversigten kan du læse en introduktion til materialerne.

17.8.        Opdateret: Mens du får hjælp
16.8.         Opdateret: Følgeskab og fællesskab

HÅNDBOG I DIGITAL ADFÆRD OG KULTUR 

Udarbejdet til “Fælles om digital trivsel” Sønderborg

> Download pdf: HÅNDBOG I DIGITAL ADFÆRD OG KULTUR

INDSIGTER I DIGITALE ÅRGANGE

SÅDAN BRUGER DU MATERIALERNE

Grundtanken bag materialerne er at møde eleverne på deres egen banehalvdel. Det er fuldt tilrettelagte forløb, der dog også giver mulighed for, at du som fagperson kan tage en del af forløbet ud eller tilpasse det elevgruppen. Dialog er gennemgående for at hjælpe eleven til at identificere sig selv som digital bruger for derigennem at kunne bruge egne – eller klassekammeraters – erfaringer til at forstå emnet og opnå viden eller erkendelse.

Derfor er alle temaer bygget op over følgende forløb:

1: Indledende dialog og dialogspørgsmål samt en video-præsentation, som ses fælles i klasserummet. 

2: Præsentationen belyser emnet med variation af “vidste du at,” eksempler og den dagsorden, der er omkring det specifikke tema. Der er for eksempel meget fokus på Chat GPT og tech-giganter, og det vil naturligvis fremgå af præsentationen.

3: Efter præsentationen
vil der være opgaver for eleverne opdelt i grupper. Det anbefales, at eleverne opdeles i grupper af fire, men du kender som fagperson gruppen bedst. 

4: Opgaver kan udvælges af dig som fagperson eller du kan lade eleverne vælge den form for opgave, de helst vil arbejde med. Opgaverne indeholder cases og medielinks, der kan være artikler (korte) eller lyd/video. 
Produkt er betegnelsen for det resultat, eleverne skal komme med efter deres gruppearbejde. Det kan være meget varierende fra tema til tema, hvad der giver mening, men udgangspunktet er, at eleverne skal have en dialog og derefter skabe et produkt, der kan fremlægges. Enten som ide eller som færdigt produkt. 
Dette giver mulighed for at strække temaet over mere end 90 minutter, hvis det er meningsfuldt for eleverne. 

5: Opsamling og afrunding
foregår fælles og kan med fordel give rum for at så mange grupper som muligt fremlægger deres idé eller produkt.

Bemærk, at det i forbindelse med de fleste opgaver giver mening, at eleverne har adgang til deres telefoner.
Bemærk, at hvor det er vigtigt, vil viden og fakta fremgå på det specifikke tema. 

Klumme JyllandsPosten

Skriften på væggen

De unge har det historisk dårligt, og desuden vælger de ikke it-uddannelserne i samme grad, som der er behov for, hvis målet om digitalisering og teknologi skal efterkommes, og måske hænger de to ting sammen?

Klumme Altinget

Præmissen for den demokratiske samtale

Kære politiker: 2.000 likes, et par sure smileys, 500 delinger, og at folk skændes indædt i dit kommentarspor er ikke lig med en demokratisk debat. Du har stadig masser af mulighed for at deltage i den debat. 

Klumme Tid & Tendenser

De oversete perspektiver i fremtidsforblændelsen

Der er et missing link mellem den fremtid, vi er forblændet af og det, der skal binde nutiden sammen med fremtiden, nemlig de brugere, der skal forstå og anvende teknologien. Det betyder, at fremtidsforblændelsen kan risikere at skygge for gode løsninger.