På de unges banehalvdel

ET ANDERLEDES TAKE PÅ DIGITAL DANNELSE 

 

Bemærk, at dette foredrag fungerer særdeles godt som workshop/seminar også og er en udfordring af den eksisterende digitale dannelse, der på trods af mange års indsats ikke har gjort det nemmere for fagpersoner at undervise i og inddrage sociale medier og digitale platforme i dialoger med de unge.

I foredraget: “På de unges banehalvdel” deler Lykke erfaringer fra otte år med undervisning, workshops og foredrag med digitale børn og unge.

Hun perspektiverer en fastlåst tilgang til unges digitale adfærd og konverterer begreber som digital mobning, hævnporno, hacking og like-hunting til hands-on dialoger man kan have med børn og unge.

I foredraget eller workshoppen giver hun redskaber til at tage emner op med nye vinkler, ligesom hun viser, hvilke metoder, hun selv har brugt igennem de mange interviews og workshops med børn og unge, som hun har forestået.

Hun giver indsigter:

Eksempel: Hvis der foregår noget digitalt i klassen, gruppen eller det digitale fællesskab på egnen, som optager eleverne, kan man ikke nødvendigvis nå igennem med et budskab om digital sporing samtidig. Hvorfor er det vigtigt at ændre perspektiv og gå ind på de unges banehalvdel og derigennem arbejde med et mål om at bevæge dem til sikker adfærd.

Hvis 9 ud af 10 elever i en klasse er blevet eksponeret for indhold om et politisk emne, som de ikke ved, hvor de skal gå hen med, kan en fordomsfri og on-going dialog om det digitale være afgørende for, om de kommer til deres lærer eller pædagog med deres spørgsmål.

Børn og unge taler om det, de oplever på sociale medier. Eksempelvis likes, opslag fra kendte, nye sko eller trends. Men de taler ikke i samme grad om deres tvivl om, hvordan de passer på sig selv eller hvad en reaktion betyder for dem, hvorfor det er svært at steppe ud af klassechatten etc.

Her spiller voksne en stor rolle.

Oplagt på alle grundskole-trin såvel som på ungdomsuddannelser og overfor forældre.

Formål

Hvis vi skal bevæge eleverne til at reflektere over deres digitale liv, skal vi turde bevæge os selv væk fra skemasatte læringspunkter, som i nogle tilfælde skaber distancer.

Formålet er at give fagpersoner, undervisere og skoleledere et udefra såvel som indefra syn på, hvordan man kan arbejde med emnerne indenfor digital forståelse og digitale kompetencer – og blive klogere sammen.

Lykke binder sine egne erfaringer sammen med studier, eksempler og de erfaringer, hun ser i de internationale grupper, hun arbejder sammen med om at empower voksne til at empower børn og unge digitalt.

Få gode råd på mail

Nyeste artikler

Brug for sparring og afklaring?

 Du er også altid velkommen til at tage kontakt.