My Ai – ven eller fjende

Fra arkivet : 5. maj 2023

Vi taler meget om, hvordan vi kan tale med børn og unge om My AI – hvad med at tale MED My AI sammen med børn og unge og udledes spændende refleksioner. Den korte artikel herunder er et uddrag af en samling redskaber til at tale MED frem for at tale OM det digitale.

Evan Spiegel, founder and CEO of Snap Inc, da han præsenterede visioner og tanker bag MyAI

Mens meningsdannere, politikere og eksperter world wide stadig debatterede AI og Chat GPT, fik Snapchat-brugerne en ny ven på deres venneliste, nemlig My AI – ”min AI”. Med denne virtuelle ”ven” kan børn og unge nu skrive og dele deres tanker som var det deres rigtige ven. My AI har fået massiv kritik allerede for dels at indeholde risikoen for manipulation og påvirkning men også for at fratage børn og unge fysiske relationer, da My AI skulle være programmeret til at agere lyttende ven.

Der har været mange eksempler på, at robotten har skrevet uetiske og grænseoverskridende svar. Man kan som bruger kun fjerne My AI, hvis man opretter sig som betalende bruger af Snapchat. My AI er bygget på samme AI som Chat GPT, dvs. at den baserer sine svar på tusindvis af data men også på viden om, hvordan børn og unge kommunikerer med hinanden, samt hvilke formuleringer, der fastholder dem længere.

”Sådan taler du med dit barn om Snapchats nye My AI” – artikler kom igen hurtigt ud i medierne. Min erfaring er dog, at det er et godt råd at tage en dialog med My AI – sammen frem for at tale om det begrebet. At have et fællesskab omkring MyAI eller lignende AI-baserede redskaber, giver refleksioner og mulighed for at lære sammen. 

Her er, hvad jeg straks lærte i min dialog med de unge:

 

– Overvejelser om ”jeg ´et” er My AI et jeg – altså en person? Hvad betyder det for vores opfattelse af AI at deres programmer ofte kalder sig selv for ”jeg”?

 

– Værdiladede ord og formuleringer. Hvis My AI svarer noget i stil med ”jeg mener, jeg vurderer, jeg kan se,” så er det en god rettesnor at tale om. Kan en robot vurdere og mene eller blot omsætte data?

Et konkret eksempel:

Vi spurgte My AI om den kunne fortælle, hvad det gode og det dårlige ved Putin var, og den svarede:

Putin har stået for økonomiske reformer der har udviklet Rusland.

Putin har gjort det muligt for de fleste russere at få sundhedshjælp.

Nogle vil mene at Putin er krigerisk og truende.

Der er utallige svar og svarmuligheder afhængig af, hvad man spørger om, og hvordan vi formulerer os, samt hvem vi er, men der er ofte en mulighed for at dykke ned i svarene. 

I ovenstående konkrete eksempel, dykkede vi straks ned i besvarelsen, der startede med: ” Nogle vil mene!” Formuleringen er nemlig værdiladet, og den fremgik ikke under de første to besvarelser. Hvorfor/hvorfor ikke, og hvad betyder det for vores opfattelse af svaret var de oplagte spørgsmål, som vi tog fat i.

Picture of Lykke Møller Kristensen

Lykke Møller Kristensen

Forfatter, journalist og foredragsholder med snuden stift rettet mod vores digitale liv og de muligheder og konsekvenser det betyder.

Bliv opdateret med nyheder, tendenser og gode råd om digital trivsel og adfærd

Nyhedsbrevet er en månedlig journalistisk opdatering med:

– Overblik over vigtige nyheder som forskning eller undersøgelser
– Cases og gode råd
– Workshops – også gratis