En primær del af sociale medier er indholdet og kuratering af indhold. Undersøgelser viser, at andelen af indhold, der deles af brugerne som første led er dalende, mens indhold, der lægges på platformen og derefter deles af brugerne er stigende. 
Det giver større potentiale for ulovligt eller problematisk indhold. Det kan være indhold af direkte skadelig karakter, som kan eksponeres for børn og unge. Det kan også være falske artikler eller annoncer såvel som manipulerede billeder. 

I dette tema arbejdes der med refleksioner over ansvar for ulovligt eller problematisk indhold med udgangspunkt i tre hovedkategorier:

  • Skadeligt indhold. Her anvendes dokumentaren fra DR: Alene hjemme på nettet som case. Den kan ses HER
    Bemærk at det ikke er nødvendigt at se hele udsendelsen for at arbejde med eksemplet.
  • Scam og svindelartikler. Her anvendes kendte studieværters forsøg på at få artikler med deres navne stoppet. 
  • Manipuleret indhold som eks. AI-genererede videoer og billeder.

Medieansvar, platformsansvar og brugeransvar

Selv om de sociale medier har eksisteret i tyve år, er der stadig ikke helt klare skillelinjer i ansvarsfordelingen. Nogle henviser til medieansvarsloven, mens andre henviser til loven for digitale informationstjenester, som platformene tidligere hørte under. Når man opretter sig som bruger, godkender man dog også, at man vil overholde reglerne sat af de digitale platforme, som blandt andet omhandler ulovlig deling og hadtale. Udfordringen er, at det er de sociale medier, der definerer, hvordan den slags kategoriseres, og de får kritik for ikke at følge deres egne regler.

Undervejs i diskussionerne om ansvaret, bliver brugerne ofte overset. 
Formålet er at bruge elevernes egne erfaringer og konkrete eksempler for at skabe digital bevidsthed om brugernes ansvar overfor medier og platformenes ansvar.

Dialog og læring. Der er potentielt tre steps, hvor dialog er indlagt: Fra start, efter præsentationen og til sidst. Det er vigtigt, fordi elevernes egne erfaringer eller oplevelser kan åbne op for gode indsigter og erkendelser.

Bring gerne egne erfaringer i spil. 

Forløbet (90 minutter) er bygget op over fem steps samt kort tid til evaluering. Bemærk, at det er muligt at have temaet som kort reflektion ved at benytte indledende dialog, præsentation og opsamling samt at det er muligt at brede temaet ud over en projektuge eller flere moduler ved at give eleverne længere tid til at skabe et produkt. 

1.  Indledende erfaringsdialog
2. En præsentation – video
3. Kort opsamling
4. Valgfrit underemne med case, kilder, produkt og refleksioner i grupper op til 3-4 elever 
5. Opsamling og evt. præsentation
6. Tid til kort evaluering

 

Indhold på vej....

MERE INFO

1. FORSLAG TIL INDLEDENDE DIALOG

Vi skal tale om, hvem der har ansvar for ulovligt eller skadeligt indhold på sociale medier. Hvad tænker i umiddelbart om det? 

Hvordan kan vi sikre, at det der deles på sociale medier er lovligt?

Oplever i negativt eller direkte skadeligt indhold, når i bruger sociale medier?

Er der nogle af jer, der deler indhold videre, hvor i er i tvivl om ægtheden eller det etiske?

Hvad gør i, hvis i ser åbenlyst skadeligt eller ulovligt indhold?

Supplerende spørgsmål ved god tid

Hvorfor tror i der er så meget indhold på sociale medier, som enten er ulovligt, skadeligt eller uetisk?

Taler med andre, hvis i ser skadeligt indhold?

Hvor er det værst? På hvilken platform finder i mest indhold, der ikke er ok?

2. PRÆSENTATION TIL BRUG I KLASSEN

Præsentationen gennemgår, hvordan andelen af ulovligt indhold og spam vokser på sociale medier.
BEMÆRK: Det er P3 Essensen, der har lavet videoen, der varer 6:54 minut.

3. KORT OPSAMLENDE DIALOG

Hvilke refleksioner har præsentationen sat i gang? Hvad tænker eleverne om, at der er meget spam på sociale medier? Er der noget, der overrasker dem?

4. OPGAVER I GRUPPER

Arbejdstid 30 minutter

Eleverne inddeles i grupper, der passer til den enkelte klasse og tid til afrunding. 
Eleverne skal læse cases og artikel. Hvis der er link til to artikler, opfordres der til, at eleverne fordeler artiklerne mellem sig.

Derefter arbejdes ud fra dialog og refleksion i gruppen med et produkt.
Produkt kan være en plakat, en lille film, en artikel eller et telefoncover. 

DER ER TRE VALGFRIE VINKLER

ALENE HJEMME PÅ NETTET
I denne valgmulighed arbejder eleverne med skadeligt og negativt indhold på nettet og tager udgangspunkt i dokumentaren Alene hjemme på nettet

SVINDELANNONCER OG KAMPAGNE
Denne arbejder med det principelle i at svindelannoncer kan fortsætte med at eksistere på sociale medier som Instagram og Facebook. 

AI-GENERERET INDHOLD
Her arbejder eleverne med konkrete cases, hvor der er delt AI-genereret indhold på sociale medier eller andre medier.

Alle opgaver fremgår cases og links til mediekilder samt opgaveformulering

VALGMULIGHED 1

ALENE HJEMME PÅ NETTET

CASE

 

MEDIEKILDE

Klik på billedet og se det korte klip om Alene hjemme på nettet (DR)

MEDIEKILDE

>>Skærpede krav til sociale mediers ansvar Regeringen

MEDIEKILDE

>>Niklas køber stoffer via Snapchat TV2 Østjylland

 

OPGAVE – I GRUPPERNE

Tal om hvordan i oplever at blive fastholdt på sociale medier. Kig eventuelt på jeres samlede skærmtid og tjek tiden på sociale medier derefter. Hvor meget tid har i brugt på at scrolle og på at være blevet fastholdt på sociale medier. Hvad er jeres holdning til det?

Kan der gøres noget ved det, eller skal det blot accepteres?

Lav herefter en valgfri opgave.

 

VÆLG MELLEM

1. Diskutér fordele og ulemper ved at sociale medier er opsat til at få dig til at blive så lang tid som muligt. Fokuser gerne på det indhold, i ser, når i scroller. Lav derefter et udkast til en daglig reminder til jer selv eller til en gruppe/klasse, hvor i fremhæver det gode og det dårlige. Reminderen skal minde jer om at slukke, hvis i er fanget uden formål på sociale medier eller minde jer om, hvordan i kan drage nytte af fordelen ved algoritmen. 

2. Det perfekte sociale medie – hvordan ville det se ud? 
De sociale medier, der findes på markedet i dag er efterhånden mellem 10 og 20 år gamle med undtagelse af TikTok, der dog tidligere hed Musical.ly. De er tilpasset undervejs. Men hvordan ville det bedste sociale medie se ud, hvis det skulle skabes i dag? Hvilke funktioner prioriterer i højest, og hvorfor? Hvem er brugerne?

Præsenter jeres tanker og idéer om et sociale medie indeholdende de features, som i finder vigtige. Ved god tid hav også gerne en målgruppe i tankerne.

 

OPSAMLING – FÆLLES

Når eleverne har arbejdet med opgaver og produkt, er der mulighed for at skabe rum for præsentation af produkterne. Det anbefales at der samles op med mindst tre eksempler på produkter, som eleverne har skabt i grupper med fokus på begrundelse for valg af opgave, pointer fra samtalen i gruppen samt præsentation.

VALGMULIGHED 2

SVINDELANNONCER OG KAMPAGNER

VALGMULIGHED 3

AI-GENERERET INDHOLD

CASE

 

Bliv opdateret med nyheder, tendenser og gode råd om digital trivsel og adfærd

Nyhedsbrevet er en månedlig journalistisk opdatering med:

– Overblik over vigtige nyheder som forskning eller undersøgelser
– Cases og gode råd
– Workshops – også gratis