LYKKE MØLLER KRISTENSEN

Viden, dialoger og KONKRETE redskaber

VI HAR BRUG FOR DIALOGER, FÆLLESSKABER
OG GODE KODEKSER OM VORES DIGITALE LIV

Dilemmaer omkring det digitale kan ikke isoleres til, at det enkelte individ slukker mobilen. Vi kan ikke slukke for vores digitale liv. Dialoger og fællesskab om digital bevidsthed er afgørende for digital trivsel og afsæt til gode kodekser.

Vi har brug for et opgør med berøringsangst, afmagt, ideen om manglende viden eller usikkerhed omkring rigtigt og forkert. 

At kunne tænde og slukke og mestre knapperne er kun en lille del af vores digitale habitus, uanset om det handler om sociale medier, gaming og børn og unge, flertalsmisforståelser, usunde digitale forventninger på arbejdspladsen eller din rolle som leder eller forældre.

I mere end ti år har jeg facilitere viden, dialoger og perspektiv på den digitale rejse, vi er på som mennesker, organisationer og samfund. Med fokus på kommunikation, samarbejde og løsninger, der gør det komplekse konkret og realistisk.

NYT FOREDRAG

FÆLLES OM DIGITAL TRIVSEL

…. Vi er med andre ord små selvdannende institutioner, mens vi anvender teknologi som elev, lærer, forældre, medarbejder, forbruger, pårørende, patient, borger, interessefælle, social etc. og det stiller store krav til os. Ikke kun tidsmæssigt….

FÆLLES OM DIGITAL TRIVSEL

Sociale medier, gaming og børn og unge, flertalsmisforståelser, usunde digitale forventninger på arbejdspladsen eller din rolle som leder eller forældre. Systemer, der ikke virker, eller samarbejdet, der slår fejl. Fælles om digital trivsel er koordineret dialog – og handlingsforløb, der skal øge den digitale trivsel og styrke samarbejdet med udgangspunkt i et konkret behov. Bygget på viden, erfaringer og løbende oplæg til dialoger og rammer. 

Log in (kræver adgang til igangværende projekt) 

DIGITALE KODEKSER

Vi bruger i gennemsnit vores telefon to timer dagligt på ikke formålstjenstlige gerninger. Det skyldes ikke kun tech-giganterne, men daglige formål, der sender os ud i digitale afledninger, ligesom opfattelsen af den nemmere kommunikation, går kommunikation mere tidskrævende og sidst, men ikke mindst: vi har intuitivt forventninger til at fordi viden er gratis, skal vi selv og dem, vi skal holde møder med, holde os opdateret.

Digitale kodekser giver ofte ro og overblik samt rammer, der kan understøtte.

Det digitale er både diffust og konkret – foredrag og dialogmøder/ forløb tilrettelægges efter ønske

>> Læs mere

Se online-kurset: 
FRA AUTOMATISERET TOMGANG TIL DIGITAL MODEN

AT LYKKES SAMMEN

Digitalisering indeholder mange forventninger og fordomme, der kan betyder handlingslammelse og berøringsangst. Få hjælp til at løse “knuden”

Se dialogforløbet:
MELLEM IT-MANDEN OG REAKTIONÆERE GRETHE

DIGITALE UNGE PÅ JOB

Digitale årgange og deres digitale vaner spiller naturligvis ind på deres forventninger såvel som muligheder. Hvem er de kommende årgange, og hvad har bygget deres indgang til arbejdsmarkedet.

Smugkig i webinaret:
DIGITALE UNGE – de dokumenterede men ikke forståede

Da jeg selv blev hacket

Jeg har været hacket. Min hjemmeside, mit indhold, mit navn, alt blev lagt ned, og det er endnu ikke lykkedes mig at skaffe alt tilbage. Selv om jeg har arbejdet med digital adfærd i mange år, skete det alligevel for mig – her er hvad jeg lærte.

Gør det digitale liv mindre komplekst og mere realistisk med tre indsigter og fem grundlæggende principper, der tager udgangspunkt i menneskers grundbehov. 

Lykke Møller Kristensen er uddannet journalist og arbejder til dagligt med at facilitere dialoger, viden og praksis omkring digital trivsel og digital bevidsthed i større og mindre tværfaglige projekter. Hun har skrevet flere bøger om emnet og afholder kurser og foredrag, der kan tilpasses efter ønske og omformuleres til workshops, forløb eller kurser

foredrag

DIGITALE BØRN OG UNGE

De selvopdragende, selvopdagende eller medopdragende årgange

Få et unikt perspektiv på de årgange, der i dag viser tegn på mistrivsel, og som vi kan lære af, når det kommer til at hjælpe yngre årgange. Lykke Møller Kristensen deler ikke kun i dette foredrag hvad hun har lært i de seneste ti års indgående arbejde tæt på digitale børn og unge med flere hundrede workshops og interviews bag sig. Hun inddrager også forskning og indsigter, der skal gøre det realistisk og mindre komplekst at forandre tilstanden. For der er langt mere på spil end tænd/sluk, men det er begreber, vi kender og som kan forandre.
Siris børn er en anderledes og nærværende forståelse af den præmis som de ældste børn i grundskolen og elever på ungdomsuddannelse kæmper med. En indsigt, der kan omformuleres til handling, hvilket Lykke også viser. Kom med på en tidslinje, der både indeholder den digitale rejse såvel som den menneskelige rejse, som har kolossal indflydelse på de børn og unge, som vi i dag ser mistrives. Lykke Møller Kristensen går dybere end tænd/sluk-debatter og antagelser af sociale medier og perfekthedskultur, generationsportrætter etc. Hendes analyse og tilgang er baseret på ti års intensivt arbejde med digitale børn og unge, forældre, fagpersoner og forskere, og for hende er det åbenlyse vigtigt at forstå for at forandre. 

Foredraget tager jer med på en tidsrejse med opvækst og et forandrende samfund men også helt tæt på de børn og unge, vi taler om.

foredrag

DEN DIGITALE FORDRING

Fra automatiseret tomgang til digital modenhed

Et tankevækkende og let handlignsorienteret oplæg, der med indsigt i fortiden giver bud på fremtiden.

Et livsrolle-eksperiment

MitID, Aula, tech-giganter og offentlige nedbrud af digitale løsninger. Få et indblik i, hvorfor vi ikke løser de menneskelige udfordringer med teknologi, hvis vi ikke oplever et digitalt modent samfund. Og hvad er præmissen for et digitalt modent samfund? 
Lykke Møller Kristensen inddeler vores digitale modenhed i syv faser – fra automatiseret tomgang til digital modenhed. 

Når vi for eksempel peger på teknologien som problemet, sætter hun perspektivet op: Det er ikke teknologien men vores tilgang, der er problemet. Hun visualiserer det gennem seks konkrete eksempler, der går på tværs af den digitalisering, der har indflydelse på vores hele liv og inddrager gamle teorier og tænkere såvel som udviklingspsykogiske spørgsmål. 

foredrag og kursus

FÆLLES OM DIGITAL TRIVSEL

Hvorfor digital trivsel ikke handler om et individuelt forhold til skærmen

Et tankevækkende og let handlignsorienteret oplæg, der med indsigt i fortiden giver bud på fremtiden.

Et livsrolle-eksperiment

MitID, Aula, tech-giganter og offentlige nedbrud af digitale løsninger. Få et indblik i, hvorfor vi ikke løser de menneskelige udfordringer med teknologi, hvis vi ikke oplever et digitalt modent samfund. Og hvad er præmissen for et digitalt modent samfund? 
Lykke Møller Kristensen inddeler vores digitale modenhed i syv faser – fra automatiseret tomgang til digital modenhed. 

Når vi for eksempel peger på teknologien som problemet, sætter hun perspektivet op: Det er ikke teknologien men vores tilgang, der er problemet. Hun visualiserer det gennem seks konkrete eksempler, der går på tværs af den digitalisering, der har indflydelse på vores hele liv og inddrager gamle teorier og tænkere såvel som udviklingspsykogiske spørgsmål. 

VI HAR BRUG FOR DIALOGER, FÆLLESSKABER
OG GODE KODEKSER OM VORES DIGITALE LIV

Dilemmaer omkring det digitale kan ikke isoleres til, at det enkelte individ slukker mobilen. Vi kan ikke slukke for vores digitale liv. Dialoger og fællesskab om digital bevidsthed er afgørende for digital trivsel og afsæt til gode kodekser.

Vi har brug for et opgør med berøringsangst, afmagt, ideen om manglende viden eller usikkerhed omkring rigtigt og forkert. 

At kunne tænde og slukke og mestre knapperne er kun en lille del af vores digitale habitus, uanset om det handler om sociale medier, gaming og børn og unge, flertalsmisforståelser, usunde digitale forventninger på arbejdspladsen eller din rolle som leder eller forældre.

I mere end ti år har jeg facilitere viden, dialoger og perspektiv på den digitale rejse, vi er på som mennesker, organisationer og samfund. Med fokus på kommunikation, samarbejde og løsninger, der gør det komplekse konkret og realistisk.

Gør som mange andre og skriv dig op til mit nyhedsbrev

Nyhedsbrevet er fyldt med viden og animerer til at blive klogere sammen – altid med et forskningsbaseret dialogspørgsmål. Bliv opdateret sammen og få gode dialoger om alt fra det bedste ved telefonen og det, man skal være ekstra opmærksom på. 

NYHEDSBREV

Bliv opdateret med nyheder, tendenser og gode råd om digital trivsel og adfærd

Nyhedsbrevet er en månedlig journalistisk opdatering med:

– Overblik over vigtige nyheder som forskning eller undersøgelser
– Cases og gode råd
– Workshops – også gratis