FORSLAG TIL FORÆLDREKOMMUNIKATION TIL PROJEKTET FÆLLES OM DIGITAL TRIVSEL

I “Fælles om digital trivsel” trækker vi dialogen ud af skærmen og ind i fællesskabet for at blive klogere sammen.
Vi møder eleverne på deres egen  banehalvdel i undervisning, så unge kan identificere egne erfaringer for at omformulere dem til indsigter – og meget gerne erkendelser. 
Forældre spiller en afgørende rolle, når det kommer til børn og unges digitale udvikling, skærmforbrug og digitale adfærd.  Forældrekommunikation kan derfor hjælpe til dels at give forældre indsigt i den indsats, der finder sted og dels give dem mulighed for at tale om emnet i hjemmet eller med deres børn.

Forskning viser, at unge gerne vil tale med deres forældre om det digitale. Frygten for fordomme, forbud og frustration holder dem tilbage fra at spørge forældre om hjælp. Det samme gælder børn i grundskolen. Eleverne på ungdomsuddannelserne involverer deres forældre på forskellig vis og nogle slet ikke.  Herunder er der derfor forslag til information. Det kan også downloades som pdf.

 

Kommunikation til forældre

DOWNLOAD SOM WORD >>  Kære forældre

Kære forældre 

I dette skoleår er vi som skole en del af et større projekt i Sønderborg Kommune, hvor vi vil sætte mere fokus på unges digitale trivsel gennem undervisning og dialoger om digitale temaer.

Formålet er at blive klogere sammen og derigennem at give vores elever et både fagligt og menneskeligt afsæt til deres digitale fremtid.

Vi ved fra forskning, at skærme og sociale medier har forandret præmissen for børn og unge, og det vil vi gerne blive skarpe på at håndtere som skole. Vi har via oplæg også fået indsigter i, hvordan vores tilgang spiller ind i den forandring, vi gerne vil skabe, så vi kan hjælpe vores elever til digitale refleksioner og den nødvendige viden.

Indsatsen giver os som skole mulighed for at tilpasse forløb og undervisning til vores elever og vi disponerer selv over, hvordan den integreres. Det foregår oftest som dialogbaseret undervisning hen over et modul, hvor eleverne afslutter med at arbejde med et produkt eller en idé. Det kan være en idé til et redskab, en lille film, regler eller politik på området eller noget fjerde.

Gode råd til dialoger

Undersøgelser viser, at unge gerne vil tale med både forældre og fagpersoner, men at frygten for fordomme og regler ofte står i vejen.

Vedhæftet er et par eksempler på, hvordan tilgangen til emner, der optager mange forældre og fagpersoner kan skabe en bedre dialog. Hvis I som forældre ønsker at have dialoger om emnet, er dette blot en idé til at blive klogere sammen.

Med venlig hilsen

Dialogstarter til forældre

DOWNLOAD SOM PDF>>: Eksempler til forældre

Kilder:

Kilde: https://lg-insight.dk/wp-content/uploads/2019/02/Foraeldres-rolle-i-boerns-digitale-liv_DKR_LG-Insight_marts-u-bilag-7.pdf

Bliv opdateret med nyheder, tendenser og gode råd om digital trivsel og adfærd

Nyhedsbrevet er en månedlig journalistisk opdatering med:

– Overblik over vigtige nyheder som forskning eller undersøgelser
– Cases og gode råd
– Workshops – også gratis