Digitalt klogere sammen

HER PÅ SIDEN KAN DU KØBE ADGANG TIL UNDERVISNINGSMATERIALER, DER GØR DIALOGER OM DET DIGITALE LIV NEMMERE. ALLE MATERIALER INDEHOLDER ALTID:

Nærværende cases

Opgaver, der aktiverer elevernes indsigter i digitale værktøjer

Nyeste viden og tendenser – dvs. ingen forældede eller uinteressante materialer

Formålet er at dialoger kan skabes ud fra opdaterede indsigter og inspiration, der møder eleverne på deres egen banehalvdel for derigennem at hjælpe med at håndtere de mange dilemmaer og pres omkring skærmtid, sociale medier, digital dannelse og den digitale og mentale mistrivsel, som er på dagsordenen. 

Digital trivsel er noget vi taler om: hvad får du med adgang til platformen?

10 temaer med flere valgmuligheder
Platformen indeholder undervisning i 10 temaer med op til fire valgmuligheder pr. tema til undervisning, dvs. i alt 25 muligheder for at undervise i temaer, der knytter sig til elevernes digitale hverdag. De er bygget dynamisk og journalistisk op. Se temaerne her

Opdaterede materialer til undervisning – opdateres hver måned
Alle materialer opdateres, hvis der er nyt på området, så elever og fagpersoner ikke oplever forældet materiale, der ikke er nærværende og dialogskabende. Dette er afgørende for troværdighed og mulighed for refleksion. Opdateringer omfatter viden om nye tendenser eller cases- eksempler eller links til nye studier.  

Nyhedsbrev hver måned om nyheder og trends, studier og debatter, der klæder dig på som fagperson

En platform baseret på viden og indsigter i elevernes faktuelle digitale hverdag
Platformen formidler viden og studier, der er relevante uden foruddefineret holdning til skærme, sociale medier og mobiler. Den opdaterede viden findes på platformen og giver fagpersoner ro i forhold til at skulle forholde sig til, hvad der rør sig inden undervisning, dialoger eller for eksempel forældremøder.

Mulighed for plukke i materialet
Alle temaer er rettet til et modul (90 min) men kan også anvendes i kortere udgave eller som oplæg til dialog eller oplæg på en morgensamling (ti minutter). De er alle bygget op over samme model med flere dialogindgange og produktudarbejdelse som gennemgående elementer, og de møder eleverne direkte på deres egen banehalvdel gennem cases. 

Grundkursus og håndbog for fagpersoner 
Digital trivsel er en agenda skal støtte fagpersoner og elever i at blive klogere sammen i en periode, hvor vi som samfund endnu ikke har den rette model eller form, når det kommer til at forstå, hvordan vi underviser og guider i digital trivsel. Der er tale om en tilgang, der går på tværs af alle digitale temaer, og derfor anbefales det, at faggrupper på forhånd gennemgår kurset med metode og forklaringer. 

Sådan adskiller platformen sig:

Materialer og den løbende viden gør det nemt for skoler at arbejde med digital trivsel uden at bruge mange timer på at søge viden, planlægge og finde rette materialer. Platformen er dynamisk opdateret og støtter fagpersoner i at tilrettelægge, opdatere sig og formidle alt fra dialoger og konkret undervisning eller forløb med udgangspunkt i aktuelle temaer. 

Formålet er at skabe kortere afstand mellem voksne og elever. Indholdet er dynamisk og bliver opdateret hver måned eller oftere, hvis det er nødvendigt. Samtidig bliver fagpersoner klædt på via kursus og mulighed for sparring løbende samt med nyhedsopdateringer. Teamerne er opbygget med nærværende og aktuelle cases, der baserer sig på interviews og dialoger med børn og unge. Dialoger og relevante mediekilder opdateres også løbende. 
Alle erfaringer og metoder bygger på mere end ti års faglig sparring, ugentlige interviews og indsigter i børn og unges digitale liv.

SÅDAN FUNGERER PLATFORMEN FOR DIG SOM FAGPERSON / SKOLE

Gennem et skole-login får I fuld adgang til alle materialer, håndbog, kursus, sparringsrum og de løbende nyheder og forslag, der knytter sig til aktuelle tendenser, debatter eller ny viden. I kan herefter selv planlægge, tilrettelægge eller plukke i materialer og indstille, om I vil have nyheder direkte i jeres indbakke eller få dem ved at logge ind på platformen.

TEMAER

Temaerne indeholder som beskrevet mere end overskriften, der primært er lavet for at møde eleverne på deres egen banehalvdel. For eksempel er et tema som “DIG SOM PRODUKT” en strategisk tilgang til at regulere sin egen tid på sociale medier. Når noget er gratis, er man selv produktet.

UDTRYK, VISUALITET OG DELINGER

Herunder regler, skik, beskyttelse, perfekthedskultur og fortolkninger af andres billeder samt delinger.
Selvpræsentation, promovering, influencere og påvirkning.

SANDT OG FALSK ONLINE

Fake news, deep fake, årsager og metoder. Herunder AI, Gen AI
Demokrati og sociale medier, ekkokamre, polarisering og kritisk brug. Etik og ansvar i mediebrug.

STYR PÅ SIKKERHEDEN

Herunder gode vaner, afkodning af scam, spam og snyd, beskyttelse af oplysninger og privatliv på sociale medier og koder generelt.

EN DEL AF NOGET STØRRE

Herunder hvordan vi bruger de sociale medier og forskelle på at følge og være fælles, gode venskaber og gode klasseregler.

DIG SOM PRODUKT OG DIN TID

Herunder indsigter i tech giganternes forretningsmodel og værdien af egen tid. Algoritmer, manipulation og påvirkning samt reklamens psykologi.

NÅR HJÆLPEN ER NÆR

ChatGPT. Herunder refleksioner om viden, Google, ChatGPT og udvikling eller afvikling og politik på området. Data, etik, overvågning og algoritmer.

SOCIALE MEDIER - VIRKNING OG KRAFT

Herunder indsigter i de forskellige mediers primære  anvendelse samt indvirkning på trivsel og samvær. Influencere og forbrug. Reklamens psykologi.

RELATIONER URL OG IRL

Herunder indsigter i, hvordan relationer opstår og udvikles, både fysisk og digitalt, og hvordan de to ting spiller sammen.

SKÆRMTID OPFATTELSE OG RÅD

Herunder forskning og refleksioner og aktivering af egne erfaringer og indsigter. Koncentration, kedsomhed, kreativitet.

DIN EGEN FORTÆLLING

Herunder konsekvenser af digitale spor, venner og trivsel, lovgivning og data og digitale kopier. Likes, omsorg og svigt.

Digitalt klogere sammen er udarbejdet af journalist og forfatter, Lykke Møller Kristensen, der igennem mere end ti år har arbejdet tæt på digitale børn og unge, fagpersoner og forældre. Hun bliver ofte brugt til at fortælle OM børn og unge, mens det, hun ser virke er at tale MED de digitale børn og unge. Hun oplever, at selv om viden er gratis og emnet skærme og sociale medier er allestedsværende, så er det stadig svært at planlægge og fastholde en indsats på skolerne.

Hun har tidligere stået bag flere fondsstøttede projekter med undervisning, der skaber gode relationer og forbindelse mellem fagpersoner og elever, og hendes formål er ikke kun at hjælpe med viden og fakta men også at gøre det nemmere for alle at blive klogere sammen. Ligesom hun faciliterer flere forløb og projekter på skoler og kommuner.

Udover Lykke Møller Kristensen er også universitetsstuderende med til at skrive cases og finde kilder og forskning. Teamet udskiftes og udvikles løbende.

"Digital trivsel er noget vi taler om trækker ansvaret væk fra individet - den enkelt lærer, skole eller elev og over på fællesskabet så vi kan blive klogere sammen"

Lykke Møller Kristensen er uddannet journalist og tidligere redaktør, uddannelseschef, forfatter og foredragsholder. Hun arbejder til dagligt på 10. år med at facilitere dialoger, viden og praksis omkring digital trivsel og digital bevidsthed. Hun har skrevet flere bøger om emnet og afholder kurser og foredrag, der kan tilpasses efter ønske. Viden, refleksion og handling er nøgleordene.

BEGRÆNSET ANTAL PLADSER

Da der er flere live-sessions og mulighed for sparring på mail eller telefon, er der begrænset antal pladser.

På grund af erfaringer fra sidste år, åbnes der allerede nu op for nye skoler, således at materialer kan prøves af, og der er mulighed for at planlægge næste skoleår. 

MATERIALET ER FOR JER SOM SKOLE, HVIS I

 • Ønsker at arbejde med digitale dilemmaer i undervisningen, enten kortvarigt eller kontinuerligt med opdaterede materialer
 • Ønsker fri adgang for alle på hele skolen
 • Gerne vil lære nye værktøjer, der kan gøre mødet med eleverne om emnet nærværende og lærerigt for begge parter
 • Ser en fordel i at i som skole bliver informeret om trends, nyheder og studier løbende og mindst hver måned via et nyhedsbrev
 • Er en faggruppe, der kan integrere emnet i en læreplan eller som trivselsforløb
 • Har en eller to fagpersoner, der ønsker at klæde sig på til at støtte kolleger, forældre og elever. 
 • Ikke vil bruge mange timer på at undersøge og opdatere jer om emnet
 • Har brug for inspiration til temaer og emner, der rør sig aktuelt eller vil være sikre på, at emnerne er opdaterede
 • Generelt ønsker større indsigt og kontinuerlig viden
 • Vil lære, hvordan man i praksis arbejder med digital modenhed, der hviler på følgende principper:
 1. En grundlæggende viden om de digitale årganges præmis og udvikling – hvorfor 2006 og 2011 giver vidt forskellige tilgange til teknologi
 2. Elevernes egne erfaringer er omdrejningspunkt for indsigter og erkendelse og arbejdet hermed faciliteres af fagpersoner
 3. Ved arbejde med et produkt eller en opgave, får eleverne mulighed for at arbejde med den viden, der opstår i dialogen med andre
 4. Dialog er vigtigere end slutproduktet – at gøre sig spilbar som fagperson er et godt greb
 5. Man kan ikke lavpraktisk lære en elev om digital mobning, men man kan lære en elev at reflektere over egne erfaringer, spor og opfattelser for derigennem at forandre elevens tilgang.

Målgruppe

Digitalt klogere sammen henvender sig i sær til udskoling, efterskoler og ungdomsuddannelser, men der arbejdes yderligere på forløb til mellemtrin og indskoling, hvor der også vil være forældrekommunikation og dialog-kort. 

Der er begrænset antal pladser, da det vægtes højt, at der er mulighed for sparring og opdateringer undervejs for de medvirkende skoler. Der kan desuden være særlige ønsker eller måske en mindre elevgruppe eller en særindsats bag ønsket om adgang til platformen.

Derfor er tilmelding på mail nødvendig:

Derefter oprettes en bruger og adgang, som kan betales via faktura eller EAN.

Pris pr. år – lige nu incl. seks ekstra måneder I ALT 18 måneder – 

Skoleåret 24/25 incl adgang fra 19. december 2023:
Kr. 8.230,- pr. skole

Vidste du

Alle undersøgelser viser, at børn og unge gerne vil tale om deres digitale liv, når blot de ikke møder fordomme og trusler om at tage mobilerne fra dem. Derfor er der som en fast del af platformen dialogkort, som er målrettet fagpersoner, elever og forældre. Fælles om digital trivsel arbejder med en fælles åbenhed overfor dialog for at skabe så mange refleksioner som muligt. Derfor er der også forslag til forældrekommunikation skole-hjem samt løbende idéer til dialoger i hjemmet. Der kan desuden tilkøbes powerpoint til forældremøder

Bliv opdateret med nyheder, tendenser og gode råd om digital trivsel og adfærd

Nyhedsbrevet er en månedlig journalistisk opdatering med:

– Overblik over vigtige nyheder som forskning eller undersøgelser
– Cases og gode råd
– Workshops – også gratis