Det visuelle er en dominerende del af den digitalt interaktion og kommunikation. Det er populært på tværs af sociale medier og til flere forskellige formål. De fleste brugere har flere tusinde billeder og små film på deres telefon, foruden de billeder, der ligger direkte i de sociale apps som for eksempel Snapchat og Instagram. Billeder er derfor også anledning til en stor del af de udfordringer, som børn og unge oplever online:

Ulovlige billeder, nøgenbilleder, børneporno, hævnporno
Filtre og perfekthedsopfattelser
Samtykke til at tage og dele billeder
(eks. forældres delinger af deres børn, som kammeraterne deler videre eller kopierer og deler i lukkede grupper)
Misbrug af billeder og ophavsret
Delingsflow fra både begivenheder og sensationer
(Der kan både være tale om ulykker eller koncerter og festivaler)
Alle er “på” – ingen er beskyttet
Hverdagsbeviser og dokumentation
(For eksempel i skolegården eller offentlige steder i en situation, som ligner en konflikt)
Skjult reklame – reklame
Falske billeder og billedmanipulation

Temaet om billeder går tæt på unges visuelle hverdag og indeholder valgfrie temaer, hvor eleverne arbejde med egne erfaringer eller fokus/interessepunkter. 

Formålet er at hjælpe eleven til at reflektere over billeders betydning samt forstå konsekvenser og skrevne og uskrevne regler.

Need to know
Der er ikke one size fits all i tilgangen til billeder. Hvor nogle ubevidst opfatter det perfekte, er andre meget bevidste om det perfekte, mens andre igen ikke er optaget af det perfekte men derimod signaler og indhold. Hvor nogle kun bruger Snapchat og dermed udtrykker sig uden filter, der forskønne, bruger andre mere glansprægede billedmedier, hvor filtre er mere reglen end undtagelsen.
Nogle er optaget af andres reaktioner på billeder og lader sig påvirke af antal likes af egne eller andres billeder.
Nøgenbilleder og videredeling er en del af materialet med udgangspunt i konsekvenser for både afsender og modtager. Love og regler er også en del af materialet.

Dialog og læring
Der er potentielt tre steps, hvor dialog er indlagt: Fra start, efter præsentationen og til sidst. Det er vigtigt, fordi elevernes egne erfaringer eller oplevelser kan åbne op for gode indsigter og erkendelser.

Bring gerne egne erfaringer i spil. 

Bemærk, at det er muligt at have temaet som kort reflektion ved at benytte indledende dialog, præsentation og opsamling samt at det er muligt at brede temaet ud over en projektuge eller flere moduler ved at give eleverne længere tid til at skabe et produkt.

1. Indledende erfaringsdialog
2. En præsentation – video
3. Kort opsamling
4. Valgfrit underemne med case, kilder, produkt og refleksioner i grupper op til 3-4 elever 
5. Opsamling og evt. præsentation
6. Tid til kort evaluering

Forløbet fremgår herunder, og der er i step fire indsat cases, mediekilder og opgavebeskrivelser, som eleverne skal arbejde med i grupperne.

1. FORSLAG TIL INDLEDENDE DIALOG

Vi skal tale om billeder – hvor mange billeder har du set i dag?
(Hvis du tæller snaps med)

Hvor ser I billederne? 
Hvad er fordele og hvad er ulemper? Hvad betyder det for jeres dag?

Hvilke forskellige kategorier af billeder er der? 
(Sociale medier, snaps, situationsbilleder, ulovlige billeder, reels, reklame, medie etc)

Hvor mange billeder har i på jeres kamerarulle? 

Supplerende spørgsmål ved god tid:

Hvilke konsekvenser har det at have billeder liggende af sig selv på sociale medier?

Hvilke konsekvenser kan det have, at andre har billeder liggende?

Hvor meget tænker i over hvilke billeder i deler?

Hvor meget tænker i over andres billeder?

Hvilket billedet har gjort størst indtryk på dig?

2. PRÆSENTATION TIL BRUG I KLASSEN

Den korte video fra Børns Vilkår introducerer ophavsret og konsekvenser af delinger af billeder fra vugge til grav under overskriften “Sharenting”. Den er en god indgangsvinkel til videre arbejde med billeder online. 
Klik på billedet eller videolinket herunder:

3. KORT OPSAMLENDE DIALOG

Hvilke refleksioner har præsentationen sat i gang. 
Hvordan stiller eleverne sig i forhold til billeder af dem selv online? Skaber det nogle forbehold hos dem, at deres – og andres liv fremgår digitalt. Hvordan ser de fremtiden for billeder online? Vil det forandre sig? I hvilken retning?

4. OPGAVER I GRUPPER

Arbejdstid 30 minutter

Eleverne inddeles i grupper, der passer til den enkelte klasse og tid til afrunding. 
Eleverne skal læse cases og artikel. Hvis der er link til to artikler, opfordres der til, at eleverne fordeler artiklerne mellem sig.

Derefter arbejdes ud fra dialog og refleksion i gruppen med et produkt.
Produkt kan være en plakat, en lille film, en artikel eller et telefoncover. 

DER ER TRE VALGFRIE VINKLER

BILLEDTYPER OG BETYDNING
Giver eleverne mulighed for at reflektere over, hvordan forskellige billedtyper på sociale medier kan opfattes, både som afsender og modtager.

SKAL MAN VIRKELIG SPØRGE FØRST
Med cases bruger eleverne egne erfaringer til at arbejde med lovgivning

DOKUMENTATION ELLER SENSATION
Skaber refleksioner over nødvendighed og etik ved at dele uovervejet

KONSEKVENSER AF NØGENBILLEDER
I denne del arbejdes der specifikt med ulovlige nøgenbilled-deling og eleverne arbejder med vinklen fra flere perspektiver

I alle opgaver fremgår cases og links til mediekilder samt opgaveformulering

BILLEDTYPER OG BETYDNING

CASE

Det er noget, der sket over tid og betyder, at Andrea viser forskellige sider af sig selv på de forskellige sociale medier. Hun har brugt lang tid på at tænke over, hvordan hun bruger de sociale medier, for engang var hun meget påvirket af, hvad hun så på sociale medier. For hende var andre perfekte, og det følte hun ikke selv, at hun var. Når hendes billeder ikke fik likes, slettede hun dem igen. Det betød, at hun ikke kun brugte lang tid på at tjekke andres billeder ud men også brugte lang tid på at finde den rigtige metode til at dele flotte billeder af sig selv.

En dag, da hun havde set et foredrag med Rasmus Brohave, prøvede hun noget nyt:

På Snapchat ville hun ikke bruge tid på at tænke over sine billeder, men bare dele fra hendes liv og hendes humor.

På Instragram ville hun kun dele billeder, som var æstetiske og flotte. Måske af hende selv eller af hendes hus eller af hendes ferier. Hun ville kun dele billeder, der passede ind i helheden. I Story delte hun mere tilfældige billeder, men stadig kun flotte billeder.

På Facebook delte hun ikke længere billeder, men på et tidspunkt delte hun mest billeder videre, som andre delte. Eks. efterlyste hunde.

På TikTok deler hun kun små film hvor hun aldrig viser sit ansigt.

CASE

Supplerende case ved god tid:

En dansk influencer opdager, at hendes Storys ikke får reaktioner eller bliver set, hvis hun ikke tekster dem. Det gælder både stilbilleder og reels, hvor der kan være tekst som en del af indholdet. På TikTok er hun også nødt til at sætte tekst på selve billedet.

Da hun ikke længere kun taler til kameraet længere eller kun deler billeder men altid lægge tekst på billederne, stiger hendes visninger med over 100%, og hun kan igen fremvise høj rating.

MEDIEKILDE

Vælg mindst én mediekilder pr. gruppe:

>>Émillie, Veronica og Aviaja redigerer sig til det »perfekte ydre« på sociale medier_ »Jeg vil gerne ligne de andre smukke piger på TikTok«  Berlingske

MEDIEKILDE

>Josefine viser forskellen på real og fake  Alt

Tal i gruppen om, hvordan i opfatter billeder på de forskellige platforme. Er det overhovedet vigtigt at overveje, hvad man deler hvor, og hvorfor? Forstår i at Emilie og pigerne sletter og redigerer i billederne? Gør i selv det – eller kender i nogle, der gør? Hvad kan være årsagen til at redigere billeder? Hvis i tager udgangspunkt i billed-delen, hvad er så fordelen ved de forskellige sociale medier sat op imod hinanden? Eksempelvis fordelen ved Snapchat overfor Instagram og omvendt. 

Hvad tror i er årsagen til, at billeder, storys og reels med tekst på billedet er mere populære end billeder uden? Er det noget, i selv registrerer?

OPGAVE – I GRUPPERNE

Vælg mellem:

– Diskuter om billed-typer er noget, i er opmærksomme på. Hvilke billed-typer anvendes for eksempel i forbindelse med Snapchat overfor billed-typer på Instagram/Pinterest. Er der fordele ved billeder fremfor Reels/TikTok? Lav en prioriteret liste over bedste billedtyper på sociale medier og begrund hvorfor. Tag gerne udgangspunkt i et formål med billedet. For eksempel hvad billedet skal dokumentere eller fortælle (flot billede, mest autentisk billede, fortællende billede).

– Skab en billedserie af mindst 10 billeder over samme situation men med forskellige billedtyper. Uddyb hvilke billed-typer, der bruges til de forskellige sociale medier og begrund hvorfor.

– Du vil sælge et budskab. Definér budskabet og find billedtypen og medie. Lav en lille billedserie uden tekst, der skal vise dit budskab og præsenter. Lav en serie med tekst og vurdér om der er forskel på, hvor fortællende billederne skal være, hvis der ikke er tekst. Kan det lade sig gøre?

Refleksion: Hvilke billedtyper taler til mig?

Refleksion: Hvad betyder billeder for opfattelsen af en situation?


OPSAMLING – FÆLLES

Når eleverne har arbejdet med opgaver og produkt, er der mulighed for at skabe rum for præsentation af produkterne. Det anbefales at der samles op med mindst tre eksempler på produkter, som eleverne har skabt i grupper med fokus på begrundelse for valg af opgave, pointer fra samtalen i gruppen samt præsentatio

SKAL MAN VIRKELIG SPØRGE FØRST

CASE

Da Christina var til beachvolley-stævne i Kerteminde på Fyn, blev der taget mange billeder fra stævnet. Nogle af dem blev delt på blandt andet Facebook og på klubbens hjemmeside. Samtidig brugte den lokale avis billederne i deres dækning af stævnet.
Da Christina i 2.G. skal på udveksling i Italien, får hun et godt råd om at fjerne billeder af sig selv, der kan gå på tværs af Italiens love og regler. For eksempel omkring alkohol og sex. Christina skal til en region, der er meget katolsk, hvor pigerne for eksempel ikke må vise for meget af deres hud. Derfor vil Christina gerne have fjernet billeder af sig selv fra Beach-volley-stævnerne fjernet fra sociale medier. Hun kontakter derfor dem, der i første omgang har delt dem, ligesom hun kontakter dem, som hun ved har delt dem videre. Samtidig forsøger hun at få sit navn fjernet alle steder, ligesom hun fjerne alle navnetags, som hun kender til.

Det tager meget lang tid, men netop som hun tror, at det er lykkedes, ser hun, at hun fremgår på Google pga artiklen i avisen. Avisen vil ikke slette billederne, fordi de ikke vil ændre på avisernes indhold efter at de er udkommet, men de går med til at ændre hendes navn i billedteksten, og de fjerner deres opslag på Facebook.

Eftersom artiklen har ligget der i lang tid, kommer Christinas navn stadig op, når man googler stævnet, ligesom billedet kommer op. Men Google indlæser løbende, og derfor vil det på et tidspunkt ændre sig. Christina håber, at det faktum, at hun ikke fremgår på sociale medier med navn i forbindelse med Beach-volley-stævnet betyder, at skolen i Italien ikke søger hende frem.
Hun kender til mindst et andet tilfælde af en pige, der er nægtet ophold på en skole i Italien af samme grund.

CASE

Supplerende case ved god tid: 

Isabella har meldt sig syg på jobbet som frisør, da hun tager til koncert i Parken København. Uheldigvis har en mand, der står foran parken, taget en selfie, som han deler, mens han skriver om den lange kø og dårlige forhold for stående tilskuere. På det billede ses Isabella i baggrunden, og da billedet deles vidt og bredt, ser hendes chef også billedet. Det har store konsekvenser for Isabella, at en anden deler et billede, hvor hun er på. Hun bliver ikke fyret, men hun er blevet opdaget i at sygemelde sig uden grund.

Hun havde ellers slået snapmap fra og forsøgt at sikre sig imod at blive opdaget.

MEDIEKILDE

>>Forældre spørger ikke børnene først Børns Vilkår

MEDIEKILDE

>>Loven om delinger af billeder- Loven om optagelser og fotos  Persondatasupport (verificeret)

Tal sammen i gruppen om de to cases. Er det ok, at Christina skal frygte for sit skoleophold? Kender i eksempler på unge, der har oplevet konsekvenser af billeder fra sociale medier? Tænker i over jeres fremtid når/hvis i deler? Bruger i sociale medier aktivt til at understrege det, i interesserer jer for?

Læs reglerne igennem og vurder om det er ok at dele et billede fra Parken, når andre kan identificeres på billedet? Billedet er taget på et offentligt sted, men er det så lovligt – er det ok? Hvornår er det oplagt at spørge hinanden, og hvorfor tror du, at det sker så sjældent? 

Hvad tror i er årsagen til, at billeder, storys og reels med tekst på billedet er mere populære end billeder uden? Er det noget, i selv registrerer?

OPGAVE – I GRUPPERNE

Vælg mellem:

– Lav en letforståelig guide, der skal gøre det nemmere for alle at forstå regler for delinger af billeder. Guiden kan være en plakat, en video eller lyd. Tal om, hvorfor mange ikke kender reglerne og tag gerne forslag med til, hvordan det kan blive udbredt.

– Diskutér, hvorfor det er vigtigt at spørge først ud fra bagatel-grænse-begrebet: Skal man selv have ret til at blive glemt i alle situationer? Saml fire argumenter for og imod og hav gerne forskellen på love og god skik med i argumenterne. Bare fordi noget er lovligt kan det godt have konsekvenser.

– Hvornår skal man altid spørge først? Beskriv fem situationer, hvor man skal spørge først og tag gerne udgangspunkt i jeres eget liv. For eksempel til sportsbegivenheder, fester, i skolen. Begrund hvorfor det er god skik at spørge og tænk konsekvenserne ind i begrundelsen.

– Hvor ofte har du spurgt andre, om du må dele, og hvor ofte er du selv blevet spurgt.

 

OPSAMLING – FÆLLES

Når eleverne har arbejdet med opgaver og produkt, er der mulighed for at skabe rum for præsentation af produkterne. Det anbefales at der samles op med mindst tre eksempler på produkter, som eleverne har skabt i grupper med fokus på begrundelse for valg af opgave, pointer fra samtalen i gruppen samt præsentati

DOKUMENTATION ELLER SENSATION

CASE

Da Julies far og lillesøster var med i en ulykke i Jylland, fremgik de pludselig på billeder på Facebook. Det var en mand, som kom kørende forbi, der havde delt billedet på Twitter, hvorefter andre delte det videre på Facebook: ”Man når lige at tænke, at der altid er f* kø ved Kolding, og så kommer man forbi flere forulykkede biler, og her står så en mor med et spædbarn,” så teksten til billedet, hvor man kan se flere biler og en kvinde med en lille baby – og altså Julies far på vej ud af sin bil. Politiet er ellers hurtigt ude og advare om, at man ikke må dele billeder fra ulykker eller køre så langsomt forbi, at man kan tage billeder. I Tyskland har de en lov mod at fotografere forulykkede.

CASE

Agneizcka var vant til at dele fra sit daglige liv på sociale medier. Mest via Snapchat, hvor hendes daglige snapscore var på over 800, da hun en dag fik fokus på, hvor meget af sin hverdag, hun delte frem for at opleve. Det skete ikke helt tilfældigt, men i forbindelse med et besøg hos sin veninde, hvor venindens mor tilsyneladende vidste alt om Agneizcka. “Så var du ude og gå ved Syvårssøerne,” spurgte hun interesseret og småsnakkede hele tiden om de ting, Agneizcka havde foretaget sig. Hun var sød og venlig, men som det første fjerne Agneizcka hende på Snapchat, da hun kom hjem. Bagefter begyndte hun at tænke over, hvor meget man ved om hinanden på grund af medier som Snapchat. Hvor meget af hendes liv, hun delte, og hvor stor detaljegrad, hun vidste om andres liv. Selv om hun tænkte, at detaljerne forsvandt, fordi der var så mange hele tiden, prøvede hun 24 timer uden dokumentation, og har siden haft flere halve dage uden at dele fra hvert minut af sit liv.

MEDIEKILDE

>>Bob Dylan vil ikke have mobiler til koncert TV2

MEDIEKILDE

>>Politiet opfordrer til ikke at dele billeder fra ulykken. TV2 Østjylland

Tal i gruppen om, hvordan det kan være, at nogle deler billeder fra ulykker eller andre begivenheder som festivaler eller lignende. Er der forskel på, om man deler gode eller dårlige ting, og hvad er formålet? Er der for eksempel et behov for fællesskab – at dele oplevelsen med andre.. 

OPGAVE – I GRUPPERNE

Vælg mellem:

– Diskutér forskellen på at dele fra hhv ulykker og koncerter. Visualiser konsekvenser i begge tilfælde ved at beskrive situationen eller lave en video

– Fire grundregler for dokumentationsbilleder. Lav en letforståelig guide med fire grundregler, som kan hjælpe brugere til at reflektere over deres billed-delinger i svære situationer.

OPSAMLING – FÆLLES

Når eleverne har arbejdet med opgaver og produkt, er der mulighed for at skabe rum for præsentation af produkterne. Det anbefales at der samles op med mindst tre eksempler på produkter, som eleverne har skabt i grupper med fokus på begrundelse for valg af opgave, pointer fra samtalen i gruppen samt præsentation

KONSEKVENSER EFTER DELING AF NØGENBILLEDER

CASE

Carl har filmet og delt sin ekskæreste på sociale medier som Snapchat og Messenger og Reddit. Derfor bliver han sigtet af politiet, der med de sociale mediers hjælp finder frem til de billeder og fiilm, han har delt. Politiet kontakter hans forældre og han kommer til afhøring på stationen. Samtidig ved de fleste andre på skolen og i byen, at han har delt de ulovlige billeder og film, og snakken går. Hans mor bliver især ramt af sladderen, og hun skammer sig over sin søn. På hendes job kan hun mærke, at nogle taler om hende, og det har konsekvenser for hende at Carl har gjort som han har gjort.

CASE

Mathilda, Emilie, Kristine og Anita har en sleepover. De prøver sig selv af med make-up og tøj foran spejlet og med at tage billeder af hinanden, hvor de har gjort noget ud af sig selv. De gemmer billederne på ”KUN FOR MIG” kamerarullen.
Nogle dage senere dukker et billede af Anita op i en lokal gruppe for unge. Her har hun kun trusser på, og man kan se lidt af hendes bryster. Hun er på billedet på vej ned under dynen, men det er tydeligt at det er hende, og hun bliver rasende på Mathilda som har delt billedet. Mathilda forklarer sig med, at hendes telefon har ligget i klassen, og at nogle af dem, der har koden til den, har set billederne og sendt dem til hinanden for derefter at dele dem videre. Da billederne er på Mathildas telefon, er det hendes ansvar, og hvis der havde været tale om nøgenbilleder, kunne hun være blevet sigtet for ulovlig deling og opbevaring. Hun bliver indkaldt til en samtale hos det lokale politi, der generelt reagerer hurtigt, når der deles billeder i den lokale gruppe. Hun bliver ikke sigtet og hun får ikke en advarsel.

CASE
Supplerende ved god tid

Jonathan modtog et nøgenbillede af en pige, han ikke kendte en aften, da han sad i omklædningsrummet efter fodbold. Efter at have set på billedet, sendte han det videre til fire kammerater. Han sender på Messenger og downloader ikke billedet til sin telefon eller computer. Det er ikke første gang, han sender billeder videre, som han modtager, men det er første gang, han sender nøgenbilleder videre. Syv uger senere får han besked i e-boks at han skal til samtale hos politiet. Han bliver ikke sigtet, men han får en advarsel.

MEDIEKILDE

>>Umbrella-sagen: 1000 unge sigtet i sag om børneporno

MEDIEKILDE

>>Sletdet: Samtykke og billeder

MEDIEKILDE

Tal sammen i gruppen om konsekvenserne af at dele ulovlige billeder eller billeder, der er på kanten. Både for personen, der fremgår på billedet og personen, der deler billedet. Kender i eksempler fra jeres eget liv eller tæt på jer? Er det en del af social medie kulturen? Er det jeres indtryk at det er meget udbredt eller enkeltstående tilfælde? Er der forskel på, om man modtager et billeder og sender det videre eller tager et billede og sender det til andre?

Tænker i over, at ulovlige billeder på telefonen kan blive et problem, hvis jeres telefon bliver hacket eller nogle logger ind og sender dem videre?

OPGAVE – I GRUPPERNE

Vælg mellem:

– Lav en konsekvensbeskrivelse for Carl, hans mor, hans lillesøster og Signe, som Carl deler nøgenbilleder af. Hvad betyder hans deling af Signe for alle andre omkring ham?

– Lav en kortlægning af, hvilke spor, man efterlader, når man deler nøgenbilleder? Hvilke konsekvenser kan det få. Tænk gerne både det lovmæssige og det personlige ind og overvej, om det betyder noget for venskaber og fremtiden, at man deler ulovlige billeder.

– Beskriv, hvorfor og hvordan det kan ende med, at unge deler nøgenbilleder, der er ulovlige ud fra casen eller egne erfaringer. Diskutér, hvad man kan gøre ved det.

– Politiet og sociale medier har brug for unges input til at brede loven om deling af billeder ud. Hvad skal de gøre? Lav et forslag eller en guide til dem.

OPSAMLING – FÆLLES

Når eleverne har arbejdet med opgaver og produkt, er der mulighed for at skabe rum for præsentation af produkterne. Det anbefales at der samles op med mindst tre eksempler på produkter, som eleverne har skabt i grupper med fokus på begrundelse for valg af opgave, pointer fra samtalen i gruppen samt præsentation

5. Det perfekte billede - reels og snap

>>Cases
>>Links til artikel
>>Opgaver – besvarelse

Case: Markus og Henriette bruger to timer om dagen på billeder

Case: Laura forsøger sig med det uperfekte

Case: Den perfekte familie

Mediekilder:

>>Man må selv tage ansvar mener ungdomspsykolog  Go´Aften DK

Kilde: Det uperfekte billede trender

Kilde: Kendte viser deres uperfekte liv og udseende

Opgaver – tal om indholdet og afslut med et valgfrit produkt

Tal i gruppen om, hvad reglerne er. Er der for eksempel ok at dele et billede fra Parken, når andre kan identificeres på billedet? Billed

Produkt: Lav det perfekte billede. Start med at beslutte jer for, hvad billedet skal signalere. Brug alle virkemidler, som i kan komme i nærheden af og beskriv hvilke metoder i har brugt. Lav herefter en guide til at skabe det perfekte billede

Produkt: Kategoriser “perfekte billeder” – hvad er en perfekt billede for jer? Brug følgende overvejelser:

Er det perfekte billede et billede på noget ægte, eller er det perfekte billede af noget smukt/lækkert? Er det perfekte billede et billede , hvor produkt og billede stemmer overens eller noget fjerde?

Produkt: Diskutér hvilke fordele og ulemper der er ved billeder ud fra perfektshedstanken – beskriv mindst tre fordele og tre ulemper

Refleksion: Hvordan bliver du påvirket af billeder?

Bliv opdateret med nyheder, tendenser og gode råd om digital trivsel og adfærd

Nyhedsbrevet er en månedlig journalistisk opdatering med:

– Overblik over vigtige nyheder som forskning eller undersøgelser
– Cases og gode råd
– Workshops – også gratis