TEMAOVERSIGT

Alle temaer er bygget op over samme forløb med fælles dialog, præsentation og opgaveløsning i grupper.
Der vil i flere af temaerne være mulighed for at vælge mellem vinkler og opgaver, der er tilrettelagt for at gøre temaet så aktuelt og nærværende for både elev og lærer som muligt. Indhold og eventuelle valgmuligheder fremgår af oversigten herunder. 

AKTUELT LIGE NU

07. JUNI 2024

Forsøg med ChatGPT og andre sprogmodeller viser, at ChatGPT fremhæver venstreorienterede politikere ved kandidattests. Siden efteråret 2023 har der været fokus på, om ChatGPT er politisk eller kan ende med at udvikle politiske råd. Derfor er de seneste forsøg lagt ind i materialet “MENS DU FÅR HJÆLP”.

AI, CHATGPT, ALGORITMER & DATA

MENS DU FÅR HJÆLP -
SPROGMODELLER

ChatGPT og sprogmodeller – et reflekterende samarbejde. Formålet er at skabe forståelse og refleksion over de personaliserede muligheder. Herunder også arbejde med forskellen på at vide og at søde viden.

 

GENKENDT - DATA OG ALGORITMER

Algoritmer er en del af forretningsmodeller hos de fleste sociale medier. Formålet er at skabe indsigter og refleksioner over formål og betydning med algoritmer samt at evne at identificere algoritmens indflydelse på egne og samfundets beslutninger.
Evighedsscrolling og For You-algoritmen som TikTok anvender mest er også med i dette tema.

AI,ETIK OG MULIGHEDER

AI (kunstig intelligens) er fremtiden, og i dag anvender lægmand AI ved hjælp af sprogmodeller som ChatGPT.
Formålet med temaet er ikke at skabe frygt eller begejstring men at skabe refleksioner over muligheder og benspænd på foranledning af AI. 

DEMOKRATI OG ANSVAR PÅ SOCIALE MEDIER

DILEMMAER OG FASTHOLDELSE PÅ SOCIALE MEDIER

 

Der er to valgmuligheder i dette tema, som opdateres hver måned:
– SOCIALE MEDIERS ALGORITMER OG KONSEKVENS

– FASTHOLDELSE PÅ SOCIALE MEDIER 

– NÅR NOGET ER GRATIS, ER MAN SELV PRODUKTET

DEMOKRATI OG YTRINGSFRIHED PÅ SOCIALE MEDIER

Den demokratiske samtale er under pres, lyder det ofte i medierne. I dette tema arbejdes med debat-tonen og konsekvenser af små delinger eller kommentarer på sociale medier med særligt fokus på unge og lysten til at debattere. 
Der er to valgmuligheder i dette tema, som opdateres hver måned:
– DEBAT OG SAMTALE PÅ SOCIALE MEDIER

– YTRINGSFRIHED OG EKKO

– DEN ALTOVERSKYGGENDE FRYGT FOR AT BLIVE HÆNGT UD

INDHOLD OG ANSVAR PÅ SOCIALE MEDIER OG PLATFORME

AI (kunstig intelligens) er fremtiden, og i dag anvender lægmand AI ved hjælp af sprogmodeller som ChatGPT.
Formålet med temaet er ikke at skabe frygt eller begejstring men at skabe refleksioner over muligheder og benspænd på foranledning af AI. 

DIGITAL ADFÆRD, SIKKERHED, TRIVSEL OG RELATIONER

FØLGESKAB, VENSKAB
OG FÆLLESSKAB

Dette tema har tre valgmulighed, og skal hjælpe eleven til at reflektere over sin egen rolle i det oplevede fysiske og digitale fællesskab. Samt at kunne identificere følgeskabets betydning for opfattelsen af venskaber. Derudover flertalsmisforståelser, identifikation via Reels og TikTok og influenceres indflydelse på opfattelsen af digitale fællesskaber. 

DIGITAL SVINDEL OG SIKKERHED

Fake news er en del af det digitale mediebillede. I temaet arbejder eleverne med at forstå, hvilke formål og metoder, der ligger bag samt med konkrete cases og muligheder for at tjekke indhold og oplysninger online. Temaet har konkret fokus på skabelsen og udbredelsen af misinformation. Indeholder også eksempler på deep fakes, der desuden findes i temaet AI, demokrati og deep fakes.

DIGITALE SPOR, LIKES OG RELATIONER

Dette tema har flere valgmuligheder og har til formål at skabe refleksioner over billeders betydning og formål samt ikke mindst bearbejde love og regler, også uskrevne regler i fællesskab.

BILLEDER, BETYDNING, DELINGER, MANIPULATION

Dette tema har flere valgmuligheder og har til formål at skabe refleksioner over billeders betydning og formål samt ikke mindst bearbejde love og regler, også uskrevne regler i fællesskab.

SKÆRMTID OG BRUGERDATA

Skærmtid er et tema med en valgmulighed, der sætter viden og refleksion sammen for at aktivere elevernes egne erfaringer og holdninger. Der er mulighed for konkrete handle-beslutninger. 
Delmål er at skabe fælles forståelse om elevernes præmis.

FAKE ONLINE/ FAKE NEWS /DEEP FAKE

FAKE NEWS FINDER

Fake news er en del af det digitale mediebillede. I temaet arbejder eleverne med at forstå, hvilke formål og metoder, der ligger bag samt med konkrete cases og muligheder for at tjekke indhold og oplysninger online. Temaet har konkret fokus på skabelsen og udbredelsen af misinformation. Indeholder også eksempler på deep fakes, der desuden findes i temaet AI, demokrati og deep fakes.

FAKE MATERIALE OG LOVGIVNING

AI (kunstig intelligens) er fremtiden, og i dag anvender lægmand AI ved hjælp af sprogmodeller som ChatGPT.
Formålet med temaet er ikke at skabe frygt eller begejstring men at skabe refleksioner over muligheder og benspænd på foranledning af AI. 

Bliv opdateret med nyheder, tendenser og gode råd om digital trivsel og adfærd

Nyhedsbrevet er en månedlig journalistisk opdatering med:

– Overblik over vigtige nyheder som forskning eller undersøgelser
– Cases og gode råd
– Workshops – også gratis