Det vigtige forældresamarbejde

ARKIV – 7. august 2020

Om du er forældre til en 8-årig, der opretter sig på TikTok – som du kan læse mere om HER – eller forældre til en teenager, der er vant til sociale medier er forældresamarbejdet om det digitale et rigtig godt redskab.

Et forældresamarbejde hjælper til at:

– Sikre et godt sprog i for eksempel spil

Når børn gamer, tænker forældre ofte at de taler grimt til hinanden. Hvis du tænker det, tænker andre forældre det sikkert også. De færreste ville dog acceptere, at børnene talte grimt på en fodboldbane. Forældresamarbejde om god kommunikation hjælper børnene. Samarbejdet betyder, at børn ikke kan bortforklare et dårligt sprog med, at resten af gruppen gør det samme.

Hjælpe hinanden når et barn i gruppen føler sig udenfor

At være en god ven på sociale medier betyder faktisk, at man også er god ved sig selv. Der er mange eksempler på, at børn, der har udelukket eller skrevet grimt til andre, eller delt ulovlige billeder senere bliver udråbt som en dårlig ven. Det kan man ikke forvente, at børn af sig selv tænker over, når de sidder digitalt og ikke mærker de direkte konsekvenser af deres handlinger.

– Være fælles om at give børnene gode værdier i det digitale fællesskab, der pludselig er det eneste, de har (det er faktisk svært for børnene)

Børn afprøver sig selv i fællesskaber – også digitalt. Vi hjælper dem i skolegården, på legepladsen i forbindelse med deres sociale fællesskaber og fritidsaktiviteter. Det har de også brug for, at vi gør digitalt.

– Lære af børnenes oplevelser og reflektioner 

Når vi som voksne er tæt på børnenes digitale liv, bliver vi klogere og har skabt et fundament for at blive klogere sammen. Når corona-krisen er ovre, vil det, vi har lært, hjælpe os til at skabe gode samtaler og evt. rammer for brug af det digitale.

– Have gode fælles rammer såsom slukketider

Det er meget svært at være den første, der skal slukke og lukke, når alle andre hygger sig på Snapchat eller i Messenger-gruppen. Effekten af fælles slukke-regler har vist sig at være fantastisk god for børn op til 15 år (og sikkert ældre, men forsøgene har været for yngre børn). Mange børn udtaler, at de gerne vil slukke, hvis bare alle de andre også gjorde.

– Have en fælles linje, når det kommer til de platforme, børnene bruger

”Alle andre må gerne få Instagram!” Mange forældre oplever, at børns venner må mange ting, og det presser dem til at sige ja til både platforme og skærme. Et godt forældresamarbejde betyder, at man kan spørge hinanden og måske endda aftale nogenlunde hvornår de må starte på forskellige platforme, skrive til hinanden.

– Opsnappe tendenser og billeder der deles

Forældre, der holder øje sammen, får oftere indblik i tendenser eller postyr over for eksempel en tråd, der er gået for vidt, nogle billeder, der ikke skulle have været delt eller måske noget indhold, som deles mellem børnene og påvirker deres hverdag. Om det er billeder af dyr, der mishandles, historier om brande i Australien eller, Youtubere, der har en markant holdning, så kan forældre, der holder øje sammen, hjælpe børnene på vej ved at tale sammen.

Derfor er forældresamarbejdet vigtigt

Vi ved, at viden om børns udviklingstrin er en vigtig guide til at hjælpe børn i livet helt generelt. Ifølge sundhedsstyrelsen er 3-6 års alderen for eksempel central for udviklingen af børns personlighed. Mens de fra 7 års alderen og frem til puberteten overordnet set er optaget af at tilegne sig viden og færdigheder og får en øget fornemmelse for egen identitet og kønsroller. Det er også i den alder, at skolen og kammeratskaber bliver særligt vigtige. Her afprøver de deres personlighed overfor hinanden og det, der tidligere skete i ”leg” og med hurtige skift bliver nu mere alvor. Børn forsøger at finde deres type og dermed at udvikle deres selvbillede og selvforståelse. De spejler sig i det, de ser virke og har brug for voksne, der hjælper dem godt på vej.

Voksne er på banen i andre sammenhænge

I en skolegårdskonflikt ville en voksen typisk hjælpe og guide børnene til ikke kun at reagere hensigtmæssigt overfor andre men også hjælpe børnene til at forstå, hvad deres egen rolle i fællesskabet er. Bare fordi man synes en kammerat er dum eller grim, behøver man med andre ord ikke sige det. Bare fordi man ser en kammerat drille andre, behøver man ikke selv at gøre det. Heller ikke selv om det ser ud til at virke sådan, at det giver magt.

Når det kommer til den digitale adfærd, er udgangspunktet det samme. Børn spejler adfærd og forsøger at finde deres type og udvikler også digitalt deres selvforståelse og selvbillede. Men her oplever de ikke nødvendigvis, at voksne hjælper dem, og de skal med andre ord opdrage sig selv. Selv om de også er på et udviklingstrin, hvor de udvider deres oplevelsesverden og suger viden til sig og udvikler evnen til at iagttage og huske.

Et godt forældresamarbejde er afhængig af både vilje, styrke og kommunikation og indeholder:

Kommunikation – “skal vi sammen hjælpe vores børn?”

Rammer – “hvad skal vi hjælpe dem med” (eks. tidsforbrug, gode tone, fælles grupper, hensyn)

Sårbarhed – “jeg ved ikke nok” konverteres til “jeg forsøger”

Ærlighed – “det ser ud til, at det går skævt blandt børnene lige nu”

Opdatering – “der er en udfordring med” (eks. sikkerhed, Snapmap, en tendens)

Ensartethed – “før festen taler vi lige alle med vores unge om ikke at dele billeder af berusede venner”

God fornøjelse med at arbejde sammen om at skabe gode regler og rammer for børnene.

Picture of Lykke Møller Kristensen

Lykke Møller Kristensen

Forfatter, journalist og foredragsholder med snuden stift rettet mod vores digitale liv og de muligheder og konsekvenser det betyder.

Bliv opdateret med nyheder, tendenser og gode råd om digital trivsel og adfærd

Nyhedsbrevet er en månedlig journalistisk opdatering med:

– Overblik over vigtige nyheder som forskning eller undersøgelser
– Cases og gode råd
– Workshops – også gratis