Like og likes

Introduktion

Likes er en del af alle digitale brugeres hverdag, og likes påvirker os både direkte og inddirekte, mens vi som brugere ofte anvender likes intuitivt og automatisk uden at definere, hvad vi vil med vores likes. Dog har likes indflydelse på både forbrugskultur, politik og fællesskaber, og likes kan både understøtte popularitet hos kendte såvel som i mindre grupper, klasser, interessefællesskaber, hvor en eller flere likes mens andre udelukkes.
I håndbogen finder du mere info om likes, dopamin og historisk overblik over udviklingen med likes, og hvordan årgange forventes at anvende likes.

Temaet Like og likes er bygget op over fire undertemaer, for at møde eleverne på deres egen banehalvdel. De fire temaer opdateres naturligvis hvis der er ny forskning, cases eller nyheder, der har betydning for troværdigheden. Formen giver mulighed for tilpasning til egne elever og klasserum. Alle undertemaer indeholder cases, artikler og spørgsmål samt opgave. 

Formålet er at hjælpe eleven til at kunne forstå en like-situation flerdimensionelt og kende konsekvenser af egne og andres likes.

Need to know: Likes bærer de fleste anerkendelsesmedier. Dvs. Instagram, TikTok, Facebook og Youtube, og der er strømninger og trends, hvor det er in eller yt at like, men det gælder ofte grupper eller områder, årgange etc. Der er ikke studier, der kan påvise en større forandring i 2023. Det er dokumenteret, at likes udløser en lykkefølelse, samt at likes har indflydelse på unges selvopfattelse. Se mere i håndbogen (link)

Dialog og læring. Der er potentielt tre steps, hvor dialog er indlagt: Fra start, efter præsentationen og til sidst. Dialog efter præsentationen kan udelades. Likes er noget vi alle er i berøring med, og de fleste voksne og fagpersoner ligeså. At undersøge likes, konsekvenser af likes og det samfundsrelevante indslag, som likes kan være, er en øvelse i at tale sammen om det, der er elevernes hverdag. 

Bring gerne egne erfaringer i spil. 

Forløbet (90 minutter) er bygget op på følgende måde, hvor det med fed fremhævet herunder er fast for temaet. Bemærk, at det er muligt at have temaet som kort reflektion ved at benytte indledende dialog, præsentation og opsamling samt at det er muligt at brede temaet ud over en projektuge eller flere moduler ved at give eleverne længere tid til at skabe et produkt. 

 1. Indledende erfaringsdialog
 2. En præsentation – video
 3. Kort opsamling
 4. Valgfrit underemne med case, kilder, produkt og refleksioner i grupper op til 3-4 elever
 5. Opsamling og evt. præsentation
 6. Et par minutter til evaluering

 

 

1. Forslag til indledende dialog

Vi skal tale om likes – hvad er det første, der falder jer ind? 

Hvad er det seneste, du har liket?

Hvordan spiller likes ind på din hverdag?

Hvilken indflydelse har likes og hvor?

(Selvtillid, hvad du eksponeres for, samfund og politik, købskultur, fællesskabet? Hvad er fordelen ved likes, og hvad kan være ulempen?

Hvem spiller likes mest en rolle for? 
Er der forskel på at like eller at sige/gøre noget fysisk?
Er der ting, man liker men ikke ville sige? 
Hvad er mon de mest likede opslag i 2022?
Hvem tjener penge på likes?
Hvilke forskelle er der på at like noget eller at skrive noget selv?

2. Præsentation til brug i klassen

Præsentationen tager udgangspunkt i jagten på likes for at igangsætte en samtale om, hvilken rolle likes spiller – for hvem og hvorfor. 

3. Opsamlingsdialog

Hvilke refleksioner har præsentationen sat i gang. Kan eleverne genkende sig selv eller nogle, de kender i Claras historie? 
Hvor stor en rolle virker det for eksempel til at likes spiller i hendes liv og for hendes hverdag. Er det godt/skidt? 
Er det overhovedet formålet med likes?

4. Opgave i grupper

 

Arbejdstid 30 minutter

Eleverne inddeles i grupper, der passer til den enkelte klasse og tid til afrunding. Der er i dette tema lavet fem valgmuligheder, som eleverne kan arbejde videre med. Alle valgmuligheder indeholder cases og links til artikler samt slutopgave, der præsenteres som et produkt. 

Eleverne skal læse cases og artikel. Hvis der er link til to artikler, opfordres der til, at eleverne fordeler artiklerne mellem sig.

Derefter arbejdes ud fra dialog og refleksion i gruppen med et produkt.
Produkt kan være en plakat, en lille film, en artikel eller et telefoncover. Der er naturligvis mulighed for, at lærer og fagpersoner træffer beslutninger på forhånd om både opgave og produkt, der passer ind i et forløb eller fag.

5. Opsamling og udvalgt præsentation

Når eleverne har arbejdet med opgaver og produkt, er der mulighed for at skabe rum for præsentation af produkterne. Det anbefales at der samles op med mindst tre eksempler på produkter, som eleverne har skabt i grupper med fokus på:

Begrundelse for valg af undertema og produkt

Tanker og refleksioner bag produktet

Generelle overvejelser om likes og fremtiden

1. Hvad likes betyder for fællesskabet og individet

>>Cases
>>Links til artikel
>>Opgaver – besvarelse

Download som pdf>> : Hvad likes betyder for fællesskabet og individet

Case: Mads forlader efterskolen pga 69 likes

“Du har da heller aldrig styr på noget som helst!”
Sådan lød den kommentar, der blev liket af 69 kammerater på efterskolens gruppe. Laura var hjemme pga en knæoperation og skrev et opslag i den lukkede efterskolegruppe fra sygesengen: “Hvornår har vi opvisning næste gang?” spurgte hun. I tråden var der både “how are you” og “marts på Vesterlund.”

Mads svarede, at næste opvisning var den 28. februar. Han vidste det, fordi hans søster havde fødselsdag den dag. Men en anden i gruppen havde allerede skrevet, at opvisningen var i marts, og han svarede Mads´kommentar med: “Nej det er i marts”. Kort efter skrev en anden en kommentar til Mads: “Du har da heller aldrig styr på noget som helst!”

Mads så på sin telefon, at der kom mange notifikationer. Det var likes. Ikke af hans svar til Laura, men likes af den negative kommentar om den 28. februar. På en halv time var antallet af likes oppe på 50 og om aftenen på 69. 

Mads følte sig udenfor. For ham var de mange likes en negativ kommentar til ham. Efter en kort snak med sin kontaktlærer, valgte han at forlade efterskolen på forlænget weekend.

Case: Frygten for at være udenfor fik Yasmin til at like

Da en pludselig konflikt opstod i klassechatten på Messenger, blev der hurtigt åbnet en ny chat, hvor Signe ikke var med.
Det var en forholdsvis tilfældig diskussion, der var endt med skænderi mellem Signe og flere andre klassekammerater om sidste skoledag.
Det lå mellem linjerne, at dem, der åbnede den nye chat havde et horn i siden på Signe, og der blev ofte skrevet ironisk om hende i den nye chat: 

“Wow, kan ikke engang stave sit eget navn på engelsk,” kunne der stå efter en engelsk-time. Samtidig blev der kun skrevet meget sjældent i den oprindelige klassechat, som klassen oprettede allerede i 6. klasse. For Yasmin var det tydeligt, at der var tale om en form for mobning af Signe, men alligevel likede hun de beskeder i den nye chat, som skrev noget dårligt om Signe af  frygt for at være udenfor fællesskabet. 

Hellere like og være med i et fællesskab selv om det var et negativt fællesskab. Hun sagde til sig selv, at så længe hun ikke selv skrev noget negativt, var det ikke så slemt. 

Mediekilde:

>>Video: Sådan reagerer hjernen på likes. TV2 Livsstil

>>Mindst 31 årsager til likes.  Videnskab.dk

Opgaver – tal om indholdet og afslut med et valgfrit produkt

Tal om hvad likes kan betyde for fællesskabet med udgangspunkt i de to cases og artiklen.
Har Yasmin ret i, at hendes like ikke betyder så meget, som hvis hun havde skrevet noget negativt selv?
Kan Yasmins like have en betydning for, om flere skriver negative kommentarer, og hvilken indflydelse har antallet af likes på det, der sker?
Hvordan kan likes bruges positivt og negativt til at inkludere eller ekskludere?

Produkt: Typer af likes – oversigt og begrundelse
Produkt: Forslag til likeregler i klassen / fællesskabet eller generelt incl. diskussion om. hvorvidt det er en god ide med udgangspunkt i spørgsmålet: Er likes et privat anliggende og hvorfor/hvorfor ikke
Produkt: Visualiser hvordan et like ser ud fysisk og beskriv, hvorfor det er vigtigt at overveje
Produkt: Beskriv med eksempler hvordan man kan anvende likes positivt og negativt.
Refleksion: Min egen like-historik – hvad betyder likes for mig?

2. Konsekvenser af likes

>>Cases
>>Links til artikler
>>Opgaver

Download som pdf: Konsekvenser af likes

Case: Mathias blev kaldt til samtale med rektor

Mathias blev kaldt til samtale med rektor. Rektor var blevet gjort opmærksom på, at Mathias gentagende havde liket negative og truende opslag om kvinder på både Instagram, Youtube og Facebook. På Facebook var Mathias medlem af en offentlig gruppe, der åbenlyst skrev om piger og kvinder, at de burde underkaste sig. Men det var ikke det faktum, at han var medlem af gruppen, der var årsag til rektors samtale med Mathias. Det var derimod det faktum, at Mathias havde liket både opslag og kommentarer, der var direkte truende overfor piger og navngivne kommentatorer. Hans adfærd med likes havde fået forældre og andre elever til at henvende sig til rektor, fordi de frygtede ham.

Case: Lauras bedstemors likes på facebook

“De unge er forkælede og vræler nu over, at de måske ikke kan køre studenterkørsel. De burde tørre øjnene og tage en tudekiks!!!!”
Sådan lød et opslag på Facebook i en lokal gruppe, hvor et medlem delte en artikel om unge, der frygtede, at deres studenterkørsel blev aflyst pga corona. Opslaget fik mere end 1200 likes, og én af dem, der likede var Lauras farmor. Laura oplevede ellers, at hendes farmor syntes, det var synd for de unge, der ikke måtte feste eller være sociale. 
Laura fandt i samme opslag to kommentarer, som hendes farmor også likede. Kommentarer, der var enige med opslagets budskab.

Links til artikler

>>Morten Messerschmidts sag blev genoptaget pga et like

>>Svensk forsvar likede et bikinibillede

>>Dine likes viser, hvad du stemmer på

Opgaver – tal om indholdet og afslut med et valgfrit produkt

Tal om konsekvenser af likes med udgangspunkt i de to cases og mindst én artikel.
Hvilke konsekvenser tænker vi som brugere over, og hvilke konsekvenser tænker vi ikke nødvendigvis over?
Bør det være sådan, at vores likes har konsekvenser, eller skal vi have lov at hygge os med at like, hvad vi vil?
Skal Laura konfrontere sin farmor med de likes, hun har foretaget på sociale medier?

Produkt: Udarbejde en case tæt på egen verden som historie, film eller lyd. Det kan være en autentisk case eller opfundet case.
Produkt: Lav en for og imod diskussion om konsekvenser af likes med udgangspunkt i kilderne og spørgsmålet: Er likes et privat anliggende og hvorfor/hvorfor ikke
Produkt: Lav en lille film med en beskrivelse af, hvilken historie, du fortæller om dig selv, når du liker (positiv og negativ).
Refleksion: Min egen like-historik – hvad fortæller den om mig?

3. Likes og forbrugskultur / påvirkning

>>Cases
>>Links til artikler
>>Opgaver

Download som pdf: Likes og forbrugskultur

Case: En influencer mister sin levevej, da Instagram som forsøg fjerner antal likes

Svenske Tobias H med over 188.000 følgere på Instagram blev udvalgt som en af de profiler, hvor Instagram forsøgsvis fjernede antal likes. Nu kan man selv vælge, om det skal fremgå med antal eller “xxx og andre,” men i første omgang fjernede Instagram antal likes. For Tobias H havde det den negative effekt, at han mistede følgere fra første dag. Det er normalt med en svingning på 1- 3.000 likes på forskellige opslag. I ugen, hvor synlighed af antal likes forsvandt gik han dog fra et gennemsnit på 4800 likes pr. opslag til 1200 likes pr. opslag.
Hans primære samarbejdspartnere var underholdsningsindustrien, og hans udfordring var, at han ikke længere kunne fremvise det store antal likes. 
For andre af hans konkurrenter skete det samme, men nogle mener, at hans nedadgående antal likes skyldes den målgruppe, han har haft. Nemlig en målgruppe, der gør, hvad andre gør. Hans erfaring var, at når de rette havde liket hans opslag, kom der automatisk flere likes.

Case: Da Sille stod i kø blandt hundrede andre foran Zadig Voltaire

Køen var lang den pinselørdag, hvor Sille var i København med sine forældre og skulle se på en taske, som hun ville bruge til sin konfirmation. Ekspedienten i butikken behøvede ikke sætte tasken ind i glasmontren efter hver teenager, der havde haft fingrene i den. For det var samme taske. I køen talte enkelte forældre sammen: “Lala Berlin tørklæder, Alexander MC Queen sneakers og Zadig Voltaire er da vist meget populært for tiden.” Sille tænkte over det og vidste, at Instagram var årsagen. 

Links til artikler

>>Instagram tester at skjule antal likes. DR

>>Så nemt er det at købe likes og følgere på sociale medier. Euroman

Opgaver – tal om indholdet og afslut med et valgfrit produkt

Tal om likes betydning for vores forbrugsmønster med udgangspunkt i de to cases og en valgfri artikel.
Hvis du følger nogle influencere, er det så likes eller personen, der influerer på personens popularitet?
Ville likes kunne påvirke andet end forbrug? Eks. politik eller holdninger? Hvordan?

Produkt: Du har en idé som skal markedsføres. Lav en plan og beskriv den som tekst, lyd eller billede
Produkt: Find fem gode grunde og fem udfordringer ved Instagrams forsøg og begrund dem med små eksempler

Produkt: Lav to guides:

 1. “Sådan køber du likes, og derfor er det en god idé”
 2. Sådan spotter du falske likes og falske følgere på Instagram og TikTok

Reflektion: Hvad jeg selv har købt eller ønsket mig pga digitale delinger og likes

4. Likes og selvbilleder / glansbilleder

>>Cases
>>Links til artikler
>>Opgaver

Download som pdf: Likes og selvbilleder

Case: Tobias ́ krop

Tobias hører til i det, nogle vil kalde den tynde kategori. Det eneste, han lægger mærke til, når han ser billeder på sociale medier, er andres krop eller udseende. Om det er fodbold, reality, tennisspillere eller billeder af gruppens sociale arrangementer, tjekker han altid da andre udseende og kroppe, og de profiler, han følger, er profiler, der ser godt ud. 
Han kan se, at der er mange likes i flotte billeder og billeder af flotte mennesker. Det er i sær likes, han er begyndt at tælle, så han har helt styr på, hvad folk kan lide, og han begynder at have negative tanker om sig selv. 

Derfor er det længe siden, at han selv har haft shorts på, og han forsøger ofte at skjule det, han ikke kan lide ved sig selv og det, han kan se, at der ikke er likes i. De få gange, han har delt, har likes været afgørende for, om han slettede billedet igen. Det har han gjort flere gange.

Case: Det perfekte familieliv

Julias forældre er netop blevet skilt, da hendes gymnastikveninder udbryder: “Jamen I har da ellers et perfekt familieliv,” og “jeg har følt mig helt pinlig over min egen familie nogle gange!”
Baseret på billeder på Instagram af deres ferier, eksamen, mad og sommerfester, har Julias mor sendt et signal ud ad med smilende mennesker. 
Det har Julia ikke tænkt over før nu. Men da gymnastikveninderne siger det til hende, går det op for hende, at hun selv har kigget på andres billeder og tænkt, at deres familie er de perfekte. Hun har flere gange ønsket at have en storebror som Marius at eller have forældre, der var så aktive som Mikkel og Henriette. 

Hun genkender sig selv i vurderingen af andre og voksne fra omgangskredsens opslag.

Links til artikler

>>Jeg likes – derfor er jeg

>>Instagram ved, at de påvirker unges selvbillede

>>Derfor elsker vi likes

Opgaver – tal om indholdet og afslut med et valgfrit produkt

Tal om, hvad likes kan betyde for vores selvbillede og opfattelse af det perfekt med udgangspunkt i de to cases og mindst én artikel.
Hvilke positive og negative konsekvenser likes have?

Produkt: En guide med de gyldne regler for at lave det perfekte billede og udtryk

Produkt: Udarbejd et forslag til et eller flere anerkendelsesmedier (TikTok, Instagram, Youtube) om tiltag, de kan lave for at beskytte deres brugere mod negative selvbilleder. Hvad kan de sociale medier selv gøre?
Produkt: Lav to guides:

 1. “Sådan spotter du et glansbillede (er ikke retvisende og dækkende for det, billedet viser.”
 2. “Sådan husker du dig selv på, at verden ikke er, som den ser ud på andres billeder.”
  Lav som film, tekst eller billede,

5. Hvad likes erstatter - ikke færdigt

>>Cases
>>Links til artikler
>>Opgaver

Case: Alle likede Marius og Mathildes billede efter deres mors død, men ingen sagde noget

“Mor begraves på tirsdag den 5. juni.” delte Marius og Mathilde på hver deres sociale profiler. Over 500 likes tilsammen, og mange hjertelikes på Facebook udover en del kommentarer og beskeder. Det gav dem en følelse af ikke at være alene i sorgen. Det at folk havde liket opslaget gav dem desuden en opfattelse at, at det var rart så mange kendte til deres mors død. Det gjorde dem mere trygge, at de måske ville møde mennesker, der ville møde dem med større forståelse.
I første omgang var likes en rar ting for dem begge. “Jakob har liket,” og “Ej, Inger har også liket,” sagde de til hinanden og følte en form for omsorg.

I dagene op til deres mors begravelse og kort efter kom tvivlen. De havde begge mødt flere af de personer, som havde liket deres opslag, uden at de personer havde vist dem nogen form for omsorg eller medfølelse. De havde endda talt med et par af dem, der tilsyneladende havde glemt det eller måske ligefrem ikke vidste, at deres mor var død.
Det gav en følelse af dobbelthed og skuffelse. Likes betød måske ikke så meget i deres livs værste situation, men pludselig var det endda det modsatte. Hvert like indeholdt nemlig en forventning om, at de personer, der havde liket, havde forholdt sig til det, de havde liket. Men måske var det bare et hurtigt klik og ikke andet.

Case: Folk mødte ikke op

“Jeg har fået flere tusinde likes på Facebook! 

Links til artikler

>>Jeg liker for at fremstå rigtig

>>Likes gør dig til en doven aktivist Videnskab.dk

Opgaver – tal om indholdet og afslut med et valgfrit produkt

Produkt: Diskussion med eksempler: Hvornår kan likes være misforstået omsorg og hvilke forskelle er der på opfattelsen af likes mellem giver og modtager? Spørg jer selv:

Er det et problem, at nogle føler, at likes er forpligtende? 
Kan du selv genkende forskellen på, at nogle liker dine ting og det, du selv liker. Bliver du for eksempel mere glad for et like end du selv lægger i det, når du liker andres ting?
Produkt: Lav en case tæt på egen verden og skab på baggrund af den en guide med fem gode råd til gode like- regler, som burde gælde alle.

Produkt: Diskutér for og imod og kom med overvejelser som optagelse (lyd eller video): Kan like-fællesskab erstatte et fysisk fællesskab, og kan man føle et fællesskab med andre likere?

Produkt: Giv ti bud på en plakat eller design et mobilcover i canva: “Hvornår skal man tænke sig om før man liker?”