DEMOKRATI OG SOCIALE MEDIER

INTRODUKTION

Formålet med de åbne temaer er at møde elever og fagpersoner på egen banehalvdel og skabe interaktion gennem viden, cases og opgaver. 

Temaerne følger den overordnede model for undervisning i temaerne med hovedfokus på dialoger og eksempler og opgaver, der er rettet mod skabelsen af et produkt. 

Dialog og læring. Der er potentielt tre steps, hvor dialog er indlagt: Fra start, efter præsentationen og til sidst. Det er vigtigt, fordi elevernes egne erfaringer eller oplevelser kan åbne op for gode indsigter og erkendelser.

Bring gerne egne erfaringer i spil. 

Forløbet (90 minutter) er bygget op over fem steps samt kort tid til evaluering. Bemærk, at det er muligt at have temaet som kort reflektion ved at benytte indledende dialog, præsentation og opsamling samt at det er muligt at brede temaet ud over en projektuge eller flere moduler ved at give eleverne længere tid til at skabe et produkt. 

1.  Indledende erfaringsdialog
2. En præsentation – video
3. Kort opsamling
4. Valgfrit underemne med case, kilder, produkt og refleksioner i grupper op til 3-4 elever 
5. Opsamling og evt. præsentation
6. Tid til kort evaluering 

1. Forslag til indledende dialog

Vi skal tale om demokrati og sociale medier – er det et emne, I nogle gange forholder jer til?

Hvordan kan sociale medier påvirke demokratiet?

Er der nogle af jer, der debatterer emner, som interesserer jer eller politik på sociale medier?

Hvad gør I for at tjekke, at de oplysninger, som I får på sociale medier er korrekte?

Hvordan ser I på muligheden for at dele fake news og misinformation på sociale medier?

Der bliver ofte talt om ekkokamre på sociale medier – hvad forstår I ved ekkokamre, og er I selv en del af et ekkokammer?

Hvorfor er politikere og meningsdannere bekymret for, hvordan sociale medier påvirker demokratiet? 

Tænker I nogle gange over, hvordan jeres holdninger bliver påvirket via de sociale medier?

Hvor får i mest viden, der kan udvikle jeres holdninger (digitalt eller fysisk).

Hvilke fremtidsmuligheder ser I for demokratiet via sociale medier?

2. Præsentation til brug i klassen

Præsentationen giver et indblik i de opmærksomhedspunkter, der er omkring sociale mediers ansvar for, hvad der deles på deres platforme. Samtidig giver den et historisk overblik over udviklingen, der kan give forståelse for, hvorfor det stadig er svært at lave lovgivning om indhold på sociale medier.

3. Kort opsamling

Hvilke refleksioner har præsentationen sat i gang? Hvad tænker eleverne om, at lovgivningen ikke er længere? Hvad betyder det for deres opfattelse og brug af sociale medier i forhold til at finde viden og holdninger/nyheder?

4. Opgave i grupper

 

Arbejdstid 30 minutter

Eleverne inddeles i grupper, der passer til den enkelte klasse og tid til afrunding. Der er i dette tema lavet fem valgmuligheder, som eleverne kan arbejde videre med. Alle valgmuligheder indeholder cases og links til artikler samt slutopgave, der præsenteres som et produkt. 

Eleverne skal læse cases og artikel. Hvis der er link til to artikler, opfordres der til, at eleverne fordeler artiklerne mellem sig.

Derefter arbejdes ud fra dialog og refleksion i gruppen med et produkt.
Produkt kan være en plakat, en lille film, en artikel eller et telefoncover. Der er naturligvis mulighed for, at lærer og fagpersoner træffer beslutninger på forhånd om både opgave og produkt, der passer ind i et forløb eller fag.

5. Opsamling og udvalgt præsentation

Når eleverne har arbejdet med opgaver og produkt, er der mulighed for at skabe rum for præsentation af produkterne. Det anbefales at der samles op med mindst tre eksempler på produkter, som eleverne har skabt i grupper med fokus på:

Begrundelse for valg af undertema og produkt

Tanker og refleksioner bag produktet

Opgave

>>Cases
>>Links til artikel
>>Opgaver – besvarelse

Case: Jakob prøver sine holdninger af

Mediekilder:

>> Medieudspil – se side seks  Regeringen 

>> Sådan kan du styre uden om falske nyheder. Tjekdet

>> Algoritmer og hvordan de påvirker os   ADD

>> Demokratianalyse 2023 – Afsnit om Holdninger til debatten online hos unge Dansk Ungdoms Fællesråd 

Opgaver – tal om indholdet og afslut med et valgfrit produkt

Tal i gruppen om, hvor I får jeres viden og holdninger til demokratiet fra. Er det som Jakob mest fra de sociale medier og i hvilken form? Med form menes, om der er tale om andres holdninger, der for eksempel kan læses i opslag eller kommentarer og tråde, eller om det er links til medier eller andre websider, der deles på sociale medier. Hvilke fordele og begrænsninger er der for en demokratisk samtale, og hvordan forholder I jer til det? I den årlige demokratianalyse fra Dansk Ungdoms Fællesråd viser det sig, at unge har gavn af andres holdninger online – hvordan ser I jer selv i de tal, den viser?
Hvad er med andre ord den største udfordring for den demokratiske samtale.

Produkt: 

5. Det perfekte billede - reels og snap

>>Cases
>>Links til artikel
>>Opgaver – besvarelse

Case: Markus og Henriette bruger to timer om dagen på billeder

Case: Laura forsøger sig med det uperfekte

Case: Den perfekte familie

Mediekilder:

>>Man må selv tage ansvar mener ungdomspsykolog  Go´Aften DK

Kilde: Det uperfekte billede trender

Kilde: Kendte viser deres uperfekte liv og udseende

Opgaver – tal om indholdet og afslut med et valgfrit produkt

Tal i gruppen om, hvad reglerne er. Er der for eksempel ok at dele et billede fra Parken, når andre kan identificeres på billedet? Billed

Produkt: Lav det perfekte billede. Start med at beslutte jer for, hvad billedet skal signalere. Brug alle virkemidler, som i kan komme i nærheden af og beskriv hvilke metoder i har brugt. Lav herefter en guide til at skabe det perfekte billede

Produkt: Kategoriser “perfekte billeder” – hvad er en perfekt billede for jer? Brug følgende overvejelser:

Er det perfekte billede et billede på noget ægte, eller er det perfekte billede af noget smukt/lækkert? Er det perfekte billede et billede , hvor produkt og billede stemmer overens eller noget fjerde?

Produkt: Diskutér hvilke fordele og ulemper der er ved billeder ud fra perfektshedstanken – beskriv mindst tre fordele og tre ulemper

Refleksion: Hvordan bliver du påvirket af billeder?