Fra automatiseret tomgang til digital moden

FORDI TEKNOLOGI IKKE KAN STÅ ALENE

Dette foredrag fungerer også godt som workshop og skræddersys og passer til alle målgrupper. I det her foredrag er der fokus på, hvordan vi styrker os som digitale brugere og formidlere. Eller som virksomheder, der skal navigere i den digitale konkurrence om brugernes opmærksomhed. Eller som forvaltning, der har brug for rykke det digitale mindset.

Hvor automatiseret tomgang betyder en tilstand, hvor maskineriet kører, mens du står stille, betyder digital moden at være i stand til at træffe digitale valg baseret på både erfaringer, reflektioner og viden uden at lade sig påvirke af opmærksomhedsdesign eller andres hyldest af teknologien. Digital modenhed er dog ikke en endestation men et bedre udgangspunkt end tomgang.

I oplægget får du både baggrund og eksempler på de faser, der kendetegner en digital udvikling.

Undervejs skitserer Lykke med et glimt i øjet , hvordan modenhedstrappen både gælder individer såvel som virksomheder og fællesskaber. Hendes påstand er, at selv teknologibegejstrede beslutningstagere indenfor digitalisering bør være særligt opmærksomme på automatiseret tomgang.

I foredraget vil du kunne genkende dig selv i flere faser af din digitale rejse. Måske kan du også genkende din organisation eller familie, for hvem har ikke ladet sig rive med i begejstringen over de mange muligheder og ny teknologi eller mere specifikt en app, et like eller et nyt optimeringssystem. Spørgsmålet er blot, hvordan begejstring – eller skepsis – konverteres til bevidste valg og fravalg, så teknologien bliver et positivt redskab snarere end et forstyrrende spild af tid.

Modenhedstrappen er et redskab til at arbejde sig videre mod næste step med større forståelse og mindre fordømmelse (indre som ydre).

Konkrete værktøjer gør det nemmere at identificere

Formålet er at gøre deltagerne i stand til at kunne identificere et udviklingsniveau for sig selv eller en organisation/afdeling, samt at give værktøjer til at blive opmærksomme på vigtige signaler om tomgang.

Om det er kundefrafald, lavere trivsel hos medarbejdere, tidsspilde under digitale møder,  eller som individ hovedpine og opfattelse af ikke at vide, hvad tiden på skærmen er gået med, så er signalerne ofte til stede, uden at de bliver omsat til digitale forandringer.

Modenhedstrappen skal gøre det nemmere at tage en løbende dialog om mål og metoder og samtidig få fordele og ulemper frem i lyset uden forudindtagethed om for eksempel digitaliseringsmodstand, berøringsangst eller ligefrem digitaliseringsekstase.

 

Foredrag kan altid skræddersys til målgruppen og er oplagte for:

Trivselsansvarlige: Via cases og indsigter i de sociale medier kan de unge animeres til større reflektion over deres digitale hverdag – og bliver hørt.

Fagpersoner, forældre, offentlige instanser: Output er indsigt og idéer til at forstå og arbejde med digitale børn og unge samt understøtte forældre i deres rolle i en digital tidsalder. 

Virksomheder og organisationer: Output er indsigt i de digitale generationer og mekanismer, der har indflydelse på både opfattelse, fortælling og bevægelser, rekruttering, trivsel, koncentration og udgangspunkt samarbejder.

Foreninger og fritidstilbud:
Hvordan aktiveres børn og unge til at kommunikere postivt i de digitale fællesskaber og grupper, og hvilke evner har de som med fordel kan anvendes til at nå flere potentielle medlemmer.

Deltagere på tværs af brancher og livsroller: Emnet berører os alle. Output er viden og inspiration til gode digitale valg.

Få gode råd på mail

Nyeste artikler

Kan vi ikke bare slukke og snakke?

Vi ved det godt alle sammen. Der er krise i verden, krise i Danmark. Krise i de små hjem, og krise på kontinenter. Ca fem kriser, der har kørt i båndsløjfe over det seneste år og nu i båndsløjfe foran partiprogrammer og medier, der kører i ring. Men det har konsekvenser at tæppebombe folk med frygt og kriseretorik non stop.

Læs mere »

Brug for sparring og afklaring?

 Du er også altid velkommen til at tage kontakt.

Foredrag

Digital moden eller automatiseret tomgang?

Test dig selv, dine nærmeste eller din arbejdsplads på en modenhedsskala, der skal hjælpe dig til at blive mere digital bevidst.

Online (og fysisk) foredrag

På de unges banehalvdel
- hvad jeg har lært om digital dannelse

Forstå hvordan børn og unges egne erfaringer omformuleres til handlekompetencer fremfor hvordan voksnes forestillinger står i vejen for samme.

Foredrag

Digital trivsel skabes af mennesker og ikke af teknologi

Selvfølgelig mistrives de unge – og ældre også. 

DIGITALE UNGE

Børn og unges digitale liv
og hvordan vi kommunikerer om
emnet med dem

Læs mere

 

DIGITALE UNGE

Børn og unges digitale liv
og hvordan vi kommunikerer om
emnet med dem

Læs mere