Foredrag om digital udvikling og teknologi

DIGITAL TRIVSEL, DIGITAL MODENHED, DIGITALT ARBEJDSMILJØ, DIGITALE PROCESSER

Det digitale er den eneste nye faktor, der griber ind i alle dele af vores liv: arbejdsliv, skoleliv, forbrugerliv, borgerliv, pårørende, interessefællesskaber, sociale liv, familie etc. 

Foredrag og workshops kan kickstarte den positive bevidsthed og dialog og fremfor alt give indsigter, viden og konkrete og lavpraktiske råd til med små ændringer at skabe en stor forandring.

For hvordan sikrer vi, at digitalisering bliver den fordel, det er tænkt som, og hvordan står udvikling af teknologi overfor udvikling af mennesker? Det digitale menneske er i fokus i mine foredrag, og spørgsmålet er, hvordan vi via mennesker får det til at lykkes.

Alle mine foredrag om emnet digitalisering skræddersys til målgrupperne. Det kunne for eksempel være virksomheder, ledernetværker, IT og udvikling, trivselsansvarlige, forvaltninger, politikere og på tværs af livsroller og interesser. Indholdsmæssigt kan du lade dig inspirere herunder: 

Seneste foredrag jeg har holdt om emnet:

Fra automatiseret tomgang til digital modenhed

Hvor automatiseret tomgang betyder en tilstand, hvor maskineriet kører, mens du (eller din arbejdsplads står stille, betyder digital moden at være i stand til at træffe digitale valg baseret på både erfaringer, refleksioner og viden uden at lade sig påvirke af opmærksomheds- design eller andres hyldest af teknologien. 

Digital modenhed er dog ikke en endestation men et bedre udgangspunkt end tomgang.

I oplægget får du både baggrund og eksempler på de faser, der kendetegner en digital udvikling.

Undervejs skitserer Lykke med et glimt i øjet , hvordan modenhedstrappen både gælder individer såvel som virksomheder og fællesskaber.

I foredraget vil du kunne genkende dig selv i flere faser af din digitale rejse. Måske kan du også genkende din organisation eller familie, for hvem har ikke ladet sig rive med i begejstringen over de mange muligheder og ny teknologi eller mere specifikt en app, et like eller et nyt optimeringssystem. Spørgsmålet er blot, hvordan begejstring – eller skepsis – konverteres til bevidste valg og fravalg, så teknologien bliver et positivt redskab snarere end et forstyrrende spild af tid.

Formålet er at gøre deltagerne i stand til at kunne identificere et udviklingsniveau for sig selv eller en organisation/afdeling, samt at give værktøjer til at blive opmærksomme på vigtige signaler om tomgang.

Om det er kundefrafald, lavere trivsel hos medarbejdere, tidsspilde under digitale møder,  eller som individ hovedpine og opfattelse af ikke at vide, hvad tiden på skærmen er gået med, så er signalerne ofte til stede, uden at de bliver omsat til digitale forandringer.

 

Digitalt potentiale og digital vinder

At fremtiden er digital er ingen længere i tvivl om. 

Teknologi og digitalisering er den nødvendige forandring. Spørgsmålet er, hvilke interne og organisatoriske forandringer, vi er nødt til at foretage, for at vi får mest muligt ud af digitaliseringen. 

Både når det handler om de eksisterende muligheder såvel som de muligheder, vi selv har indflydelse på, hvis vi er indstillet på det.

Der er nemlig stor variation i vores tilgang til det digitale og teknologi –  og uanset hvilken tilgang, vi har, vil der være potentiale for at udvikle vores brug og forståelse, så vi kan få mest muligt ud af digitale løsninger og teknologi.

I dette foredrag vil Lykke Møller Kristensen kombinere oplæg og viden med deltagernes egne refleksioner og erfaringer og konvertere dem til konkrete muligheder til den digitale hverdag i systemet. 

Omdrejningspunktet vil være via et glimt i øjet at åbne deltagernes erfaringer og blindspots overfor åbenlyse faldgruber for derefter at håndtere dem. Hvor formålet med digitalisering eller en sikkerhedsforanstaltning bliver kommunikeret så klart, at alle ved, hvordan de skal agere – for eksempel.

Foredraget gør op med berøringsangst og skepsis på den ene side og  digitaliseringsbegejstring på den anden, og deltagerne vil gå derfra med redskaber til at løfte den digitale hverdag mod bevidste valg, og indholdet vil kunne konverteres til flere dele af vores digitale liv.

Digitale kompetencer og genveje til digital trivsel

Vi er midt i en udvikling, hvor vi i mange sammenhænge er afhængige af teknologien til eksempelvis at løse vores arbejdsopgaver eller vores behov som borgere, forbrugere, ledere, vælgere – men også som familie, pårørende og i sociale sammenhænge samt i forbindelse med fritidsinteresser. 

Foredraget er oplagt for grupper, der vil have konkret inspiration til at ændre deres digitale rutiner jobmæssigt eller privat – eller på tværs af livsroller ved at reflektere over adfærden mere end en fastlåst tilgang til eks. skærmtid, automatisering eller fysisk bevægelse.

Undersøgelser og studier viser, at en stor del af befolkningen ikke har de fornødne digitale kompetencer. Det har betydning for vores digitale sikkerhed og trivsel og de muligheder vi individuelt såvel som grupper og medarbejdere har i den digitale fremtid.

På foredraget skitseres skellet mellem det, der kaldes den nødvendige forandring af samfundet, nemlig mod mere digitalisering og teknologi og så den forandring, det kræver af os som mennesker.

Foredraget kan også indeholde teknikker og små gode råd til hverdagen og et nice to know og need to know indeks.

Afgørende for indholdet er også den digitale bevidsthed og der gennemgås 12 genveje til digitale kompetencer og digital forståelse. Genveje, der tager sit udspring af en 12 måneders idéplan til hele 52 indsatser – én pr. uge.

Sociale medier, digitalt borgerskab, digital sikkerhed og nyheder online kan også være en del af indholdet.

 

"

Lykke har helt tydeligt altid beskæftiget sig med nutidige tendenser og påvirkninger, og hendes interesse for og formidling af det digitale bærer præg af, at hun ikke kun har en dyb viden men også forståelse for, hvordan den digitale udvikling påvirker mennesket, samfundet og organisatorisk. Tilsigtet og tilfældigt. Både ud fra et kommunikativt og udviklingsorienteret perspektiv, der fordrer innovation og forretningsudvikling, men også når det kommer til det, vi endnu ikke kan forske i, nemlig ny tids habitus – det digitale. Hvad betyder den digitale udvikling for vores instinkter, trivsel, hjerner, fysik og ikke mindst fysiske fællesskaber.
Birgitte H. Christiansen
Tidl. Institutionsleder

Foredragsliste

Fra automatiseret tomgang til digital modenhed

Et løsningsorienteret tendensforedrag, der med syv trin animerer til forandring af både digitale arbejdsgange såvel som digitalt brug i fællesskaber. Tilpasses efter ønske Læs mere

Digital habitus – og hvor vi ender (digital ungdom og fremtid)

Et tendensforedrag om mennesker, sociale medier og den digitale verden. Hvad skete der i perioden fra vi begejstret fik vores første iPhone til det blev nødvendigt at lave en lov mod at dele billeder af trafikulykker, og hvorfor er det vigtigt?

Fra digitalt potentiale til digital vinder

At forløse det nye digitale potentiale handler om mere end at kunne tænde for computer, kamera og Teams samt at kunne samarbejde eller sælge på tværs af kontinenter. 

På de unges banehalvdel – et anderledes take på digital dannelse

Hvilke nuancer overser vi, når vi taler om digitalt indfødte og hvorfor er bør vi tænke i årgange fremfor generationer?

Vi chatter – vi pjatter

Om kommunikationspræmissen i den digitale verden, hvor vigtig information konkurrerer med overfladiske svar og korte replikker, og hvor viden er gratis men forudsætter tid. 

Meningsfuld digitalisering

Hvad er det for en hverdag, vi gerne vil have?Et foredrag, der er bygget op som det tidligere “klogere sammen.” En kombination af oplæg og facilitering af dialoger.

12 genveje til digital balance og bevidsthed

Foredraget bygger på et årshjul med 52 reflektioner over vores digitale liv, nutid og fremtid  og indeholder både perspektiv på sociale medier, skærme og hverdagsdigitalisering.

 

“Med over 500 foredrag og en baggrund som jounalist, kommunikationsrådgiver og uddannelseschef er Lykke vant til at sikre relevans for målgrupper i både Danmark og Europa på dansk, tysk og engelsk.

Lykke behandler efter mange års erfaring digitaliseringen flerdimensionelt og – om det er kommunikation, sociale medier, digital adfærd og kultur, online sikkerhed, trivsel og konsekvenser eller udviklingsperspektiver og AI, algoritmer, data, robotteknologi, infrastruktur etc. –  altid i øjenhøjde med viden, inspiration og perspektiv som omdrejningspunkt.#

 

Brug for sparring og afklaring?

 Du er også altid velkommen til at tage kontakt.