DIGITALE SPOR OG DIN FREMTID

ET FOREDRAG DER ANIMERER TIL EFTERTANKE

Foredraget er henvendt direkte til de unge og møder dem på deres egen banehalvdel til en direkte case-båret fortælling om de muligheder, der er på sociale medier såvel som faldgruber. 

Om alle relevante temaer som likes, sociale medier, digital sikkerhed, sprog og tone, delekultur, spor og fremtiden samt ikke mindst skærmtid.

Foredraget inddrager dyb indsigt i digitale unge og ikke mindst platformenes opbygning og relevante og opdaterede cases, der kan give de unge en høj grad af identifikation.

“Hvorfor betyder det noget, hvor mange snaps, du har sendt og modtaget, og hvordan kan det have en konsekvens at like et truende opslag på sociale medier. Hvilke data ligger der om dig i din digitale profil, og hvad fortæller du om dig selv, når du liker, deler, kommenterer eller ghoster en person online?

Hvornår har du sidst tjekket en person ud på sociale medier, og hvor ofte forventer du, at andre tjekker dig ud? 

Og frem for alt:

Hvordan kan du bruge digitale platforme til din egen drøm eller din karriere, rejse, viden?”

Foredraget er et mix af omtanke, glimt i øjet og gode råd serveret med respekt for digitale unge.

Andre foredrag om digitale unge

Det er afgørende for børn og unges digitale og mentale trivsel, at de får gode redskaber til at forstå og anvende sociale medier og digitale platforme. Foredrag og oplæg om digitale unge er baseret på cases, indsigter, forskning og konkret viden om platforme og mønstre.

Det er gennemgående, at de unge mistrives i en grad, der ikke er set i mange år, og flere undersøgelser og forskning viser tegn på, at sociale medier og skærme bærer en del af ansvaret. Men hvorfor og hvordan? 

De unge kommer ikke i pakkeløsninger, de bruger de sociale medier lige så mangfoldigt, som alle andre. Årgange er forskellige, og vi kan ikke længere tale generationer. Nogle starter på Instagram, andre på Youtube allerede i børnehavealderen, mens endnu flere dagligt får et skud inspiration på TikTok og oplever behovet for at være tilgængelig døgnet rundt.

Så hvad kendetegner de unges adfærd og kultur på sociale medier? Hvad er de typiske faser, dilemmaer og hvordan ser en tidslinje over alder og oplevelser ud anno 2022?

Og hvad er need to know og nice to know om sociale medier, og hvorfor er voksnes adfærd også afgørende for børn og unges tilgang til sociale medier?

Et tendens-foredrag om unge, sociale medier og den automatiserede tilgang, der kan præge vores forståelse for de unges digitale verden og måske stå i vejen for gode langsigtede løsninger. 

Foredrag om unge og sociale medier kan altid skræddersys til målgruppen og er oplagte for:

De unge selv: Via cases og indsigter i de sociale medier kan de unge animeres til større reflektion over deres digitale hverdag – og bliver hørt.

Fagpersoner, forældre, offentlige instanser: Output er indsigt og idéer til at forstå og arbejde med digitale børn og unge samt understøtte forældre i deres rolle i en digital tidsalder. 

Virksomheder og organisationer: Output er indsigt i de digitale generationer og mekanismer, der har indflydelse på både opfattelse, fortælling og bevægelser, rekruttering, trivsel, koncentration og udgangspunkt samarbejder.

Foreninger og fritidstilbud:
Hvordan aktiveres børn og unge til at kommunikere postivt i de digitale fællesskaber og grupper, og hvilke evner har de som med fordel kan anvendes til at nå flere potentielle medlemmer.

Deltagere på tværs af brancher og livsroller: Emnet berører os alle. Output er viden og inspiration til gode digitale valg.

Relevante artikler