Digital habitus

HVOR ENDER VI SOM PERSONALISERET DIGITALISERET

Foredrag om digital adfærd og kultur på tværs af platforme og generationer. Tendenser og metoder, viden og inspiration og ikke mindst en omstilling fra, at vi som digitale brugere er ofre for teknologien mere end aktører.

Undervejs i oplægget gennemgår Lykke ikke kun udviklingen af vores tilgang til sociale medier men også, hvad det betyder, når det, vi engang hyldede som fantastisk ny teknologi pludselig bliver en trussel mod vores demokrati, hvis vi skal stole på medier og politikere. Hvor ligger sandheden, og hvordan kan vi med andre ord lære at bruge de sociale medier på en måde, der gavner os fremfor at true vores offentlige tone og generelle trivsel.

Manipulation og forretningsmodeller er et uundgåeligt tema, det samme er data, fællesskaber, hård tone, likes og automatreaktioner og alt midtimellem.

Hvor er vi nu, efter smartphones har været allemandseje i mange år? Og hvor vil vi egentlig hen? Hvordan er det digitale menneske på job og derhjemme? Hvordan er det som medarbejder, leder, forældre eller som barn? Hvordan kommunikerer vi med hinanden? Hvilke nuancer overser vi, når vi taler om digitalt indfødte eller digitale nomader?

 

Indholdet i foredraget – der kan tilpasses målgruppen, er baseret på Lykkes unikke viden om brugerne på sociale medier og den research hun har foretaget til sine bøger, artikler og workshops for fagpersoner og brugere af sociale medier.

Lykkes agenda er, at vi forstår, at den digitale virkelighed, der gælder for os hver i sær ikke er ens.

Oplagt for:

Virksomheder og organisationer: Output er indsigt i de digitale generationer og mekanismer, der har indflydelse på både opfattelse, fortælling og bevægelser, trivsel, koncentration og udgangspunkt samarbejder.

For fagpersoner, forældre, offentlige instanser: Output er indsigt og idéer til at forstå og arbejde med digitale børn og unge samt understøtte forældre i deres rolle i en digital tidsalder.

Deltagere på tværs af brancher og livsroller: Output er viden og inspiration til gode digitale valg.

Andre foredrag om digitale unge

Det er afgørende for børn og unges digitale og mentale trivsel, at de får gode redskaber til at forstå og anvende sociale medier og digitale platforme. Foredrag og oplæg om digitale unge er baseret på cases, indsigter, forskning og konkret viden om platforme og mønstre.

Det er gennemgående, at de unge mistrives i en grad, der ikke er set i mange år, og flere undersøgelser og forskning viser tegn på, at sociale medier og skærme bærer en del af ansvaret. Men hvorfor og hvordan? 

De unge kommer ikke i pakkeløsninger, de bruger de sociale medier lige så mangfoldigt, som alle andre. Årgange er forskellige, og vi kan ikke længere tale generationer. Nogle starter på Instagram, andre på Youtube allerede i børnehavealderen, mens endnu flere dagligt får et skud inspiration på TikTok og oplever behovet for at være tilgængelig døgnet rundt.

Så hvad kendetegner de unges adfærd og kultur på sociale medier? Hvad er de typiske faser, dilemmaer og hvordan ser en tidslinje over alder og oplevelser ud anno 2022?

Og hvad er need to know og nice to know om sociale medier, og hvorfor er voksnes adfærd også afgørende for børn og unges tilgang til sociale medier?

Et tendens-foredrag om unge, sociale medier og den automatiserede tilgang, der kan præge vores forståelse for de unges digitale verden og måske stå i vejen for gode langsigtede løsninger. 

Foredrag om unge og sociale medier kan altid skræddersys til målgruppen og er oplagte for:

De unge selv: Via cases og indsigter i de sociale medier kan de unge animeres til større reflektion over deres digitale hverdag – og bliver hørt.

Fagpersoner, forældre, offentlige instanser: Output er indsigt og idéer til at forstå og arbejde med digitale børn og unge samt understøtte forældre i deres rolle i en digital tidsalder. 

Virksomheder og organisationer: Output er indsigt i de digitale generationer og mekanismer, der har indflydelse på både opfattelse, fortælling og bevægelser, rekruttering, trivsel, koncentration og udgangspunkt samarbejder.

Foreninger og fritidstilbud:
Hvordan aktiveres børn og unge til at kommunikere postivt i de digitale fællesskaber og grupper, og hvilke evner har de som med fordel kan anvendes til at nå flere potentielle medlemmer.

Deltagere på tværs af brancher og livsroller: Emnet berører os alle. Output er viden og inspiration til gode digitale valg.

Brug for sparring og afklaring?

 Du er også altid velkommen til at tage kontakt.